اعضای هیات علمی دانشکده‌ی «دانشکده فنی و مهندسی»

گروه های آموزشی دانشکده‌ی «دانشکده فنی و مهندسی»

مهندسی برق و مهندسی پزشکی

حسن دعاگوی مجرد

حسن دعاگوی مجرد

استادیار

دریافت رزومه
حمید سرداری

حمید سرداری

مربی

دریافت رزومه
احمدرضا اسکندری

احمدرضا اسکندری

استادیار

الناز ایل بیگی

الناز ایل بیگی

استادیار

دریافت رزومه
هادی رزمی

هادی رزمی

استادیار

حامد عبدالله زاده کورعباسلو

حامد عبدالله زاده کورعباسلو

استادیار

مهندسی عمران

محمدرضا بازرگان لاری

محمدرضا بازرگان لاری

دانشیار

دریافت رزومه
محمد قانونی بقا

محمد قانونی بقا

استادیار

دریافت رزومه
میلاد قنبری

میلاد قنبری

استادیار

دریافت رزومه
روح اله احمدی جزنی

روح اله احمدی جزنی

استادیار

امید توسلی

امید توسلی

استادیار

دریافت رزومه
مهدی خواری

مهدی خواری

استادیار

مجید ذبیحی طاری

مجید ذبیحی طاری

استادیار

اسداله رنجبر کرکانکی

اسداله رنجبر کرکانکی

استادیار

پیمان شادمان حیدری

پیمان شادمان حیدری

مربی

مهندسی کامپیوتر

سوده بخشنده

سوده بخشنده

استادیار

دریافت رزومه
بهاره کاظمی

بهاره کاظمی

مربی

دریافت رزومه
رسول رضوی

رسول رضوی

مربی

سحر صابری

سحر صابری

استادیار

الهام محمدی

الهام محمدی

مربی

حسنعلی ناصحی

حسنعلی ناصحی

مربی

مهندسی مکانیک و مهندسی هوافضا

کامران پازند

کامران پازند

استادیار

دریافت رزومه
حسین افشار

حسین افشار

استادیار

نیما راسخ صالح

نیما راسخ صالح

استادیار

ایرج رضایی

ایرج رضایی

مربی

ستاره سخاوت

ستاره سخاوت

استادیار

امیر شرافتی

امیر شرافتی

مربی

سعید شعبان زاده

سعید شعبان زاده

مربی

مهدی فرج پور

مهدی فرج پور

مربی

محمود رضا مهران

محمود رضا مهران

مربی