اعضای هیات علمی دانشکده‌ی «دانشکده علوم پایه»

گروه های آموزشی دانشکده‌ی «دانشکده علوم پایه»

شیمی ۱۹

ریاضی

الهام توسلی

الهام توسلی

استادیار

دریافت رزومه
الماس جهانشاهلو

الماس جهانشاهلو

استادیار

دریافت رزومه
مریم سلیمی

مریم سلیمی

استادیار

دریافت رزومه
سعید غلامی

سعید غلامی

استادیار

دریافت رزومه
حسین غیاثی

حسین غیاثی

مربی

عصمت نوروزی

عصمت نوروزی

استادیار

سمیه هاشم زهی

سمیه هاشم زهی

استادیار

زیست شناسی

اکرم سادات طباطبائی بفروئی

اکرم سادات طباطبائی بفروئی

استادیار

دریافت رزومه
مهناز فرهمند

مهناز فرهمند

استادیار

دریافت رزومه
مهسا کاوسی

مهسا کاوسی

استادیار

دریافت رزومه
فرانک جمشیدیان

فرانک جمشیدیان

استادیار

غلامرضا طاهری سنگسری

غلامرضا طاهری سنگسری

مربی

الهه علی عسگری

الهه علی عسگری

استادیار

دریافت رزومه

شیمی

معصومه عباسی

معصومه عباسی

استادیار

دریافت رزومه
شهرزاد عبدالمحمدی

شهرزاد عبدالمحمدی

دانشیار

دریافت رزومه
صدیقه قدمگاهی

صدیقه قدمگاهی

استادیار

دریافت رزومه
فرشته نعمت اللهی

فرشته نعمت اللهی

استادیار

دریافت رزومه
ارش افشار ابراهیمی

ارش افشار ابراهیمی

استادیار

زهرا اقایی میبدی

زهرا اقایی میبدی

استادیار

سپهر تابان

سپهر تابان

مربی

حوریه جهانبانی

حوریه جهانبانی

دانشیار

حمیده حمزه علی

حمیده حمزه علی

استادیار

فیزیک

سکینه حسین ابادی

سکینه حسین ابادی

استادیار

دریافت رزومه
فهیمه ابری نایی

فهیمه ابری نایی

استادیار

علیرضا اکبری

علیرضا اکبری

استادیار

قباد بهزادی پور

قباد بهزادی پور

استادیار

حسن عاشوری فر

حسن عاشوری فر

استادیار

میثم محمد نیا

میثم محمد نیا

استادیار

کیوان میکائیلی آگاه

کیوان میکائیلی آگاه

استادیار