اعضای هیات علمی دانشکده‌ی «دانشکده علوم انسانی»

گروه های آموزشی دانشکده‌ی «دانشکده علوم انسانی»

ادبیات و دروس عمومی

حجت اله بهمنی مطلق

حجت اله بهمنی مطلق

استادیار

دریافت رزومه
سارا چالاک

سارا چالاک

استادیار

دریافت رزومه
شکوه رشوند سمیاری

شکوه رشوند سمیاری

استادیار

دریافت رزومه
کبری رهبر

کبری رهبر

استادیار

دریافت رزومه
محمودرضا سازواری

محمودرضا سازواری

استادیار

دریافت رزومه
مجید قربانی

مجید قربانی

استادیار

دریافت رزومه
مه ناز آزاد

مه ناز آزاد

استادیار

دریافت رزومه
الهه اصغرزاده

الهه اصغرزاده

استادیار

دریافت رزومه
کامران شاه مرادیان

کامران شاه مرادیان

استادیار

الهیات

سید حسین جعفری نسب

سید حسین جعفری نسب

استادیار

دریافت رزومه
سجاد رمضانی شیرخوارکلایی

سجاد رمضانی شیرخوارکلایی

استادیار

دریافت رزومه
سینا زرتاب

سینا زرتاب

استادیار

روح اله علیزاده

روح اله علیزاده

استادیار

سید علی موسوی اصل

سید علی موسوی اصل

استادیار

تربیت بدنی

علیرضا ایزدی

علیرضا ایزدی

استادیار

دریافت رزومه
رضا بهدری

رضا بهدری

استادیار

دریافت رزومه
معصومه حسینی

معصومه حسینی

دانشیار

دریافت رزومه
عبدالرسول دانشجو

عبدالرسول دانشجو

استادیار

دریافت رزومه
بهزاد دیوکان

بهزاد دیوکان

استادیار

دریافت رزومه
رضا رستمی

رضا رستمی

مربی

دریافت رزومه
شاهین ریاحی ملایری

شاهین ریاحی ملایری

استادیار

دریافت رزومه
سعید صانعی

سعید صانعی

دانشیار

دریافت رزومه
سیدکاظم موسوی ساداتی

سیدکاظم موسوی ساداتی

استادیار

دریافت رزومه

حسابداری

جواد نیک کار

جواد نیک کار

استادیار

دریافت رزومه
حمید اژدری

حمید اژدری

استادیار

دریافت رزومه
زهره حاجیها

زهره حاجیها

دانشیار

علی کیائی

علی کیائی

استادیار

رضا یاری فرد

رضا یاری فرد

استادیار

حقوق

صابر حبیبی سوادکوهی

صابر حبیبی سوادکوهی

استادیار

دریافت رزومه
امید قربانی گتاب

امید قربانی گتاب

استادیار

دریافت رزومه
علی قانعی

علی قانعی

استادیار

هدیه سادات میرترابی

هدیه سادات میرترابی

استادیار

دریافت رزومه
وحید یامین پور

وحید یامین پور

استادیار

روانشناسی

مروارید احدی

مروارید احدی

استادیار

دریافت رزومه
مریم اسداله زاده تویسرکانی

مریم اسداله زاده تویسرکانی

استادیار

دریافت رزومه
مرضیه پورصالحی نویده

مرضیه پورصالحی نویده

استادیار

دریافت رزومه
حسین بیگدلی

حسین بیگدلی

استادیار

علوم اجتماعی و ارتباطات

امرالله امانی کلاریجانی

امرالله امانی کلاریجانی

استادیار

دریافت رزومه
سروناز تربتی

سروناز تربتی

استادیار

دریافت رزومه
رحمت حاجی مینه

رحمت حاجی مینه

استادیار

دریافت رزومه
ماندانا صنیعی

ماندانا صنیعی

استادیار

دریافت رزومه
محسن عسکری جهقی

محسن عسکری جهقی

استادیار

دریافت رزومه
ناهید کردی

ناهید کردی

استادیار

دریافت رزومه
آنی میرزاخانیان

آنی میرزاخانیان

استادیار

دریافت رزومه
لیلا نیرومند

لیلا نیرومند

استادیار

دریافت رزومه
محمد پور نبوی

محمد پور نبوی

مربی

مدیریت

مصطفی هاشمی تیله نوئی

مصطفی هاشمی تیله نوئی

استادیار

دریافت رزومه
جعفر عزیزی

جعفر عزیزی

دانشیار

دریافت رزومه
معصومه جعفری

معصومه جعفری

استادیار

فاطمه صمدی

فاطمه صمدی

استادیار