اخبار

برنامه برگزاری امتحانات لغو شده20 ،21 و22 دیماه

برنامه برگزاری امتحانات لغو شده20 ،21 و22 دیماه

با عنایت به اینکه امتحانات روزهای دوشنبه مورخ 20/10/95، سه شنبه 21/10/95 وچهارشنبه مورخ 22/10/95 به مناسبت ارتحال حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس محترم هیات مؤسس و هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی تعطیل گردید، لذا امتحانات این سه روز به ترتیب در روزهای یکشنبه مورخ 03/11/95، دوشنبه 04/11/95 و سه شنبه 05/11/95 طبق نوبت های امتحانی قبلی برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب