جلسه آقای دکتر فرج پور رئیس واحد تهران شرق با مدیر کل محترم بازرسی و ارزیابی عملکرد استانداری تهران

۱۹ دی ۱۳۹۸ | ۱۰:۴۹ کد : ۱۱۰۳ اخبار خبرتصویری مهم
تعداد بازدید:۵۰۰

 

با حضور بخشدار محترم خاوران، رئیس محترم شورای شهر قیام دشت و اعضای شورای تحول واحد

در این نشست آقای دکتر فرج پور رئیس واحد تهران شرق، آقای زنگیشه مدیر کل محترم بازرسی و ارزیابی عملکرد استانداری تهران، آقای شعبان زاده بخشدار محترم خاوران، آقای مهندس موسوی رئیس محترم شورای شهر قیام دشت و نیز تک تک اعضای شورای تحول واحد نقطه نظرات خود را در خصوص نوع و ابعاد همکاری متقابل دانشگاه و استانداری و سازمان های پیرامونی در زمینه های آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی بیان نمودند و مقرر شد در گام اول تفاهم نامه ای جهت دستیابی به اهداف دانشگاه آزاد و دستگاه های اجرائی مرتبط منعقد و در مورد هر یک از موضوعات مطرح شده در این جلسه، نشست های تخصصی برگزار گردد.

کلید واژه ها: دکتر فرج پور دانشگاه تهران شرق


( ۴ )