مدارک لازم جهت ثبت نام پذیرفته شدگان بهمن ۹۸

مدارک لازم جهت ثبت نام پذیرفته شدگان بهمن ۹۸

۲۹ دی ۱۳۹۸ | ۱۵:۳۷ کد : ۱۱۱۲ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۳۲۰

 

مدارک مورد نیاز  ثبت نام ورودیهای جدید(بهمن 98 )/مکان ثبت نام:  دانشکده هنر و معماری / زمان مراجعه حضوری: 98/11/6لغایت 98/11/8

نام مقطع

مدارک مورد نیاز

 

  کارشناسی پیوسته

و کاردانی ناپیوسته

1-ارایه اصل دیپلم کامل نظام قدیم یا اصل گواهی پایان دوره پیش دانشگاهی به همراه مدرک دیپلم جهت تطبیق معدل یااصل دیپلم نظام آموزشی جدید3-3-6 وگواهی اتمام  حداقل دوره لمعتین و اصول حوزه علمیه مورد تایید مدیریت حوزه علمیه قم فاقد ارزش استخدامی(برای حوزویان)- درصورت ارایه گواهی موقت تحویل چک یا سفته به مبلغ 10/000/000ریال در زمان ثبت نام الزامی است.2-اصل شناسنامه و 2سری کپی از تمام صفحات. 3-6 قطعه عکس 4*3 (برای مشمولین 12 قطعه).4-اصل کارت ملی و 2 سری کپی پشت و رو. 5-مدرکی دال بر مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه و2 سری کپی. 6-رسید پستی تاییدیه تحصیلی اخذ شده از دفترپیشخوان دولت.  7-تکمیل دفترچه ثبت نام

تبصره1: پذیرفته شدگان با در دست داشتن تصویر مدرک تحصیلی موضوع بند 1 به یکی از دفاتر پیشخوان دولت مراجعه ورسید را در زمان ثبت نام تحویل نمایند. 

تبصره2: فقط پذیرفته شدگان (غیرمشمول) دارای مدرک کاردانی(اعم از پیوسته یا ناپیوسته) مجاز به ثبت نام در مقطع کارشناسی بوده وبایددر زمان ثبت نام اصل مدرک کاردانی را تحویل دانشگاه نمایند.

کارشناسی ناپیوسته

(کاردانی به کارشناسی)

1-اصل مدرک کاردانی(پیوسته یا ناپیوسته) و3 سری کپی-درصورت ارایه گواهی موقت تحویل چک یا سفته به مبلغ 10/000/000ریال در زمان ثبت نام الزامی است.2-ریزنمرات دوره کاردانی (پیوسته یا ناپیوسته) و 2سری کپی.  3-اصل شناسنامه و 2 سری کپی از تمام صفحات. 4-اصل کارت ملی و 2 سری کپی پشت و رو.  5-6 قطعه عکس 4*3 (برای مشمولین 12 قطعه). 6- مدرکی دال بر مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه و 2سری کپی.    7 -تکمیل دفترچه ثبت نام

 تبصره: ثبت نام دارندگان مدرک کارشناسی پیوسته  در دوره کارشناسی ناپیوسته با رعایت سایر مقررات آموزشی بلامانع می باشد.           

 

کاردانی پیوسته

1-اصل دیپلم فنی حرفه ای ،کاردانش،هنرستان نظام قدیم،سه ساله نظری یاپیش دانشگاهی و دیپلم نظام قدیم متوسطه و3سری کپی. درصورت ارایه گواهی موقت تحویل چک یا سفته به مبلغ 10/000/000ریال در زمان ثبت نام الزامی است.2-اصل شناسنامه و 2 سری کپی از تمام صفحات. 3 -6 قطعه عکس 4*3 (برای مشمولین 12 قطعه)  4-اصل کارت ملی و 2سری کپی پشت و رو.5-مدرکی دال بر مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه و2سری کپی. 6- رسید پستی تاییدیه تحصیلی اخذ شده از دفتر پیشخوان دولت.   7-تکمیل دفترچه ثبت نام

تبصره1: پذیرفته شدگان  با در دست داشتن تصویر مدرک تحصیلی  مو ضوع بند1 به یکی از دفاتر پیشخوان دولت مراجعه ورسید را در زمان ثبت نام تحویل نمایند.

یادآوری:پذیرفته شدگان قبل از مراجعه حضوری با مراجعه به قسمت ثبت نام دانشجویان جدیدالورود نسبت به اسکن مدارک و تکمیل مرحله ای اطلاعات فردی و تحصیلی پایه اقدام و سپس شخصا جهت ثبت نام با در دست داشتن اصل و تصویرمدارک مذکور به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق مراجعه نمایند.

اداره آموزش واحد


( ۴۳ )