مناقصه و مزایده (سرویس ایاب و ذهاب - رستوران آزاد پز)

۱۲ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۱:۳۲ کد : ۱۱۲۸ اطلاعیه ها خبرتصویری مهم
تعداد بازدید:۵۹۸

1. مناقصه سرویس ایاب و ذهاب اساتید مدعو دانشگاه

 

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم

 

دستگاه مناقصه گزار: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

موضوع مناقصه: سرویس ایاب وذهاب اساتید مدعو دانشگاه

مهلت مراجعه جهت دریافت دریافت اسناد پاکات : از تاریخ چاپ این آگهی به مدت 10 روز کاری از ساعت 8 الی 16 (روز  دوشنبه مورخ 07/11/98 لغایت روز دوشنبه مورخ 21/11/98)

محل دریافت اسناد و تحویل پاکات: تهران- سه راه افسریه- کیلومتر 18 بزرگراه امام رضا (ع)- شهر قیامدشت- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، ساختمان مرکزی- امور اداری

مدارک لازم جهت دریافت اسناد مناقصه: فیش واریزی خرید اسناد مناقصه به مبلغ 000`500 ریال به حساب شماره              0108282744003 با شناسه واریز 100869نزد بانک ملی ایران شعبه پاکدشت، به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق (غیرقابل استرداد)

دانشگاه در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است و پرداخت هزینه آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

2. مزایده واگذاری محل رستوران آزاد پز

 

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم

 

دستگاه مزایده گزار: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

موضوع مزایده: واگذاری محل رستوران آزاد پز

مهلت مراجعه جهت دریافت دریافت اسناد پاکات : از تاریخ چاپ این آگهی به مدت 10 روز از ساعت 8 الی 16 (روز  دوشنبه مورخ 07/11/98 لغایت روز دوشنبه مورخ 21/11/98)

محل دریافت اسناد و تحویل پاکات: تهران- سه راه افسریه- کیلومتر 18 بزرگراه امام رضا (ع)- شهر قیامدشت- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، ساختمان مرکزی- امور اداری

مدارک لازم جهت دریافت اسناد مزایده: فیش واریزی خرید اسناد مزایده به مبلغ 000`500 ریال به حساب شماره            0108282744003 با شناسه 100869نزد بانک ملی ایران شعبه پاکدشت، به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق (غیرقابل استرداد)

دانشگاه در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است و پرداخت هزینه آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

کلید واژه ها: مناقصه مزایده تهران شرق ایاب و ذهاب رستوران آزاد پز


( ۳ )