اطلاعیه مهم آموزشی

۲۱ فروردین ۱۳۹۹ | ۱۷:۵۸ کد : ۱۱۹۶ اطلاعیه ها خبرتصویری مهم
تعداد بازدید:۳۹۴۶

جهت رفع مشکلات انتخاب واحد و یا ثبت نام  شما دانشجویان عزیز،همکاران آموزشی دانشکده ها و ستادی حوزه معاونت آموزشی، روزهای یکشنبه مورخ 99/1/24 و سه شنبه مورخ 99/1/26 در محل کار حضور دارند.
آندسته از دانشجویان که مشکل آموزشی داشته و تاکنون موفق به رفع این مشکل نشده اند در تاریخهای مذکوربه گروه آموزشی مربوطه مراجعه نمایند.
ضمنا رعایت اصول بهداشتی از قبیل ماسک،دستکش وهمچنین فاصله گذاری اجتماعی مورد تاکید و توصیه می باشد.


( ۸۵ )