بازدید ریاست واحد وهیات همراه ازامکانات ورزشی دانشگاه جهت راه اندازی مدرسه عالی مهارتی ورزش (سه شنبه ۹۹/۰۲/۳۰)

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۸:۵۹ کد : ۱۲۲۸ اخبار خبرتصویری مهم
تعداد بازدید:۶۸۱

 

 

به دستور ریاست واحد آقای دکتر فرج پور در راستای پرورش استعدادها وانگیزه های دانشجویان وایجاد روحیه نشاط وتوسعه فرهنگ ورزش در منطقه از فضا وامکانات ورزشی واحد تهران شرق بازدید بعمل آمد، ومقرر  گردید اقدامات لازم جهت راه اندازی و بهره برداری مدرسه عالی مهارتی ورزش در دستور کار قرار گیرد

 


( ۵ )