بازدید از فضاها، امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی واحد تهران شرق جهت تاسیس سرای نوآوری (چهارشنبه ۹۹/۰۳/۰۷)

۰۷ خرداد ۱۳۹۹ | ۱۷:۲۰ کد : ۱۲۳۸ اخبار خبرتصویری مهم
تعداد بازدید:۱۴۵۶

بازید دکترصدری مدیر کل امور پارک علم و فناوری و شرکت های اقتصاد دانش بنیان، دکتر بهزادی پور مدیر کل امور کارآفرینی و مراکزرشد، دکتر شیرنگی مدیر کل اقتصاد دانش بنیان و توسعه سرمایه گذاری دانش بنیان از واحد تهران شرق به منظورارزیابی فضاها و امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی جهت تاسیس سرای نوآوری واحد


( ۴ )