اطلاعیه تغییر تاریخ امتحانات دوره تابستان ۹۹-۹۸ (جدید)

۲۸ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۴:۵۴ کد : ۱۳۴۴ اطلاعیه ها خبرتصویری مهم
تعداد بازدید:۶۱۰۶

باسمه تعالی

قابل توجه دانشجویان عزیز؛

پیرو اطلاعیه قبلی و با توجه به تغییرات مجدد صورت گرفته در برنامه زمانی امتحانات دوره تابستان سال تحصیلی 99-98ولغو امتحانات از تاریخ 99/06/05 امتحانات دوره مذکور درتاریخ های 15 لغایت20 شهریور ماه به صورت مجازی برگزارمی گردد.کلیه دانشجویان موظفند آخرین تغییرات در برنامه امتحانی را قبل از شروع امتحانات مشاهده نمایند.همچنین دانشجویان می توانند از تاریخ 10 الی 12شهریورماه در خصوص ثبت دروس،انتخاب واحد(حذف و اضافه) دوره تابستان با گروه آموزشی و دانشکده مربوطه هماهنگی نمایند.

اداره آموزش واحد


( ۶۶ )