انتصاب روسای دانشکده های فنی -مهندسی و علوم پایه

۰۹ مهر ۱۳۹۹ | ۱۱:۱۸ کد : ۱۴۳۷ اخبار خبرتصویری مهم
تعداد بازدید:۷۱۸

رؤسای جدید دو دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق در احکامی جداگانه منصوب شدند. 

طی احکام جداگانه ای از طرف دکتر عباس گوهری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق روسای دو دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه منصوب شدند. دکتر علیرضا اکبری عضو هیات علمی گروه علوم پایه و استادیار رشته فیزیک این واحد بعنوان رئیس دانشکده علوم پایه و دکتر حسن دعاگوی مجرد عضو هیات علمی گروه برق و استادیار رشته برق این واحد نیز بعنوان رئیس دانشکده فنی مهندسی این واحد منصوب شدند. لازم به ذکر است پیش از این هر دو نفر در سمت معاون دانشکده مشغول به فعالیت بودند. همچنین طی حکمی دکتر سعید غلامی نیز به عنوان معاون آموزشی پژوهشی دانشکده علوم پایه منصوب شد.


( ۱۲ )