دکتر لیلا نیرومند

نقش جنبش های دانشجویی در توسعه فضای سیاسی کشور

۱۶ آذر ۱۳۹۹ | ۱۰:۵۷ کد : ۱۶۰۵ اخبار
تعداد بازدید:۴۰۴

هر ساله در کشور عزیزمان ایران، روز شانزدهم آذر ،گرامی داشته می شود و دانشجویان دیدگاه های سیاسی خود را مطرح می کنند. در تقویم ملی کشور شانزدهم آذر، روز دانشجو نامگذاری شده است ؛ تا علاوه بر یادآوری مجاهدت های دانشگاهیان در دوران حکومت پهلوی به ویژه شهیدان احمد قندچی، مهدی شریعت رضوی و مصطفی بزرگ نیا، به منزله پاسداشت و گرامیداشتی از، دانشجویانی باشد؛ که آینده سازان این سرزمین پهناور خواهند بود. جنبش های دانشجویی به ایده ها و فعالیت های گروهی، دانشجویان گفته می شود که در اعتراض های اجتماعی دخالت دارند. تاریخ جنبشه ای دانشجویی، به بلندای سابقه تاسیس دانشگاه هاست. سال 1968 از لحاظ جنبش های دانشجویی سالی بسیار تعیین کننده و مهم قلمداد می شود. این سال، عرصه حرکتهای اعتراضی متنوعی در میان جنبش های دانشجویی بود که در جهان غرب از آمریکا تا اروپا گسترش یافت. ریشه این تظاهرات، تحولات سیاسی و اجتماعی پس از جنگ جهانی دوم بود؛ که به ایجاد نارضایتی های عمیق جوانان منجر شد.

سمت و سوی اعتراضات در اکثر کشورها، مخالفت با مناسبات حاکم بر جامعه سرمایه داری مدرن و جنگ طلبی کشورهای غربی به ویژه آمریکا بود.

ادامه مطلب


لینک دانلود فایل

( ۱ )