شماره های پشتیبانی واحد

۱۵ دی ۱۳۹۹ | ۰۹:۴۷ کد : ۱۶۷۴ اطلاعیه ها خبرتصویری مهم
تعداد بازدید:۸۸۷

روز

پشتیبان آموزشی(ثبت نام ، انتخاب واحد)

مسئول اداره ثبت نام

پشتیبان مالی

پشتیبان دانشجویی

پشتیبان سامانه دان

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

دانشکده

علوم پایه

آقای دژآلود کارشناس آموزشی

09044216127

خانم موگویی

09044216149

خانم پازوکی

09044216129

آقای دیلمانی

مدیر دانشجویی

امور مشمولین

نقل و انتقالات فرهنگی

33594331

خانم رمضانعلی

09381803583

مهندس میری

09303053775

مهندس عظیمی

09021571244

دانشکده

علوم انسانی

آقای افشاری رییس اداره آموزشی

09044216193

دانشکده

 فنی و مهندسی

آقای شجاعی رییس اداره آموزشی

09044216199

دانشکده

هنر و معماری

خانم وطن خواه رییس اداره آموزشی

09044216173

ساعت پاسخگویی 8 الی 14 روزهای غیر تعطیل


( ۲۱ )