اطلاعیه مهم ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان نیمسال دوم

۱۷ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۰:۰۳ کد : ۱۷۴۶ اطلاعیه ها اخبار خبر تصویری
تعداد بازدید:۶۶۰۵

اطلاعیه مهم ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان نیمسال دوم

به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان مقاطع مختلف ثبت نام براساس سوابق تحصیلی نیمسال دوم 1400-1399 می رساند ، کلیه پذیرفته شدگان می توانند از تاریخ 25بهمن ماه لغایت 6 اسفندماه از ساعت 8 الی 14 با در دست داشتن مدارک ذیل به سالن ثبت نام در واحد مراجعه نمایند. دفترچه های مقاطع مختلف جهت دانلود و تکمیل مدارک در انتهای صفحه موجود است.

مدارک مورد نیاز  ثبت نام ورودیهای جدید(سال 99) نیمسال دوم 400-99  /زمان مراجعه:25 بهمن لغایت 6 اسفند از ساعت 8 الی 14

نام مقطع

مدارک مورد نیاز

دکتری

1-اصل مدرک کارشناسی ارشدو3سری کپی-درصورت ارایه گواهی موقت تحویل چک یا سفته به مبلغ 000/000/50ریال در زمان ثبت نام الزامی است.2-ریزنمرات دوره کارشناسی ارشد 3-اصل کارت ملی و 2سری کپی پشت و رو 4-اصل شناسنامه و 2 سری کپی از تمام صفحات. 5-مدرکی دال بر مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه و 2سری کپی 6-6قطعه عکس 4*3 (برای مشمولین 12 قطعه).

کارشناسی ارشد

1-اصل مدرک کارشناسی و 3سری کپی- درصورت ارایه گواهی موقت تحویل چک یا سفته به مبلغ 000/000/50ریال در زمان ثبت نام الزامی است.2-ریزنمرات دوره کارشناسی و 2سری کپی. 3-اصل کارت ملی و 2سری کپی پشت و رو 4-اصل شناسنامه و 2سری کپی از تمام صفحات.  5-مدرکی دال بر مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه و 2سری کپی.  6-6قطعه عکس 4*3 (برای مشمولین 12قطعه).     7-تکمیل دفترچه ثبت نام (دانلوددفترچه)

کارشناسی پیوسته

و کاردانی ناپیوسته

1-ارایه اصل دیپلم کامل نظام قدیم یا اصل گواهی پایان دوره پیش دانشگاهی به همراه مدرک دیپلم جهت تطبیق معدل یااصل دیپلم نظام آموزشی جدید3-3-6 وگواهی اتمام  حداقل دوره لمعتین و اصول حوزه علمیه مورد تایید مدیریت حوزه علمیه قم فاقد ارزش استخدامی(برای حوزویان)- درصورت ارایه گواهی موقت تحویل چک یا سفته به مبلغ 000/000/10ریال در زمان ثبت نام الزامی است.2-اصل شناسنامه و 2سری کپی از تمام صفحات. 3-6 قطعه عکس 4*3 (برای مشمولین 12 قطعه).4-اصل کارت ملی و 2 سری کپی پشت و رو. 5-مدرکی دال بر مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه و2 سری کپی. 6-رسید پستی تاییدیه تحصیلی اخذ شده از دفاتر پیشخوان دولت 7-تکمیل دفترچه ثبت نام (دانلود دفترچه).

تبصره1: پذیرفته شدگان با در دست داشتن تصویر مدرک تحصیلی پیش دانشگاهی ، دیپلم کامل نظام قدیم و یا دیپلم نظام آموزشی 3-3-6 به یکی از دفاتر پیشخوان دولت مراجعه ورسید را در زمان ثبت نام تحویل نمایند. 

تبصره2: فقط پذیرفته شدگان (غیرمشمول) دارای مدرک کاردانی مجاز به ثبت نام در مقطع کارشناسی بوده وبایددر زمان ثبت نام اصل مدرک کاردانی را تحویل دانشگاه نمایند.

کارشناسی ناپیوسته

(کاردانی به کارشناسی)

1-اصل مدرک کاردانی(پیوسته یا ناپیوسته) و3 سری کپی-درصورت ارایه گواهی موقت تحویل چک یا سفته به مبلغ 000/000/10ریال در زمان ثبت نام الزامی است.

2-ریزنمرات دوره کاردانی (پیوسته یا ناپیوسته) و 2سری کپی.         3-اصل شناسنامه و 2 سری کپی از تمام صفحات. 4-اصل کارت ملی و 2 سری کپی پشت و رو.                                           

5-6 قطعه عکس 4*3 (برای مشمولین 12 قطعه). 6- مدرکی دال بر مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه و 2سری کپی.    7 -تکمیل دفترچه ثبت نام (دانلود دفترچه).   

تبصره: ثبت نام دارندگان مدرک کارشناسی پیوسته  در دوره کارشناسی ناپیوسته با رعایت سایر مقررات آموزشی بلامانع می باشد.           

کاردانی پیوسته

1-اصل دیپلم فنی حرفه ای ،کاردانش،هنرستان نظام قدیم،سه ساله نظری یاپیش دانشگاهی و دیپلم نظام قدیم متوسطه و3سری کپی. درصورت ارایه گواهی موقت تحویل چک یا سفته به مبلغ 000/000/10ریال در زمان ثبت نام الزامی است.2-اصل شناسنامه و 2 سری کپی از تمام صفحات.             3 -6 قطعه عکس 4*3 (برای مشمولین 12 قطعه)         4-اصل کارت ملی و 2سری کپی پشت و رو.                                      

5-مدرکی دال بر مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه و2سری کپی.     6- رسید پستی تاییدیه تحصیلی اخذ شده از دفتر پیشخوان دولت.   7-تکمیل دفترچه ثبت نام(دانلوددفترچه)

تبصره1: پذیرفته شدگان  با در دست داشتن تصویر مدرک تحصیلی  مو ضوع بند1 به یکی از دفاتر پیشخوان دولت مراجعه ورسید را در زمان ثبت نام تحویل نمایند.

اداره آموزش واحد

دفترچه دکتری

دفترچه کارشناسی ارشد

دفترچه کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته

دفترچه کارشناسی ناپیوسته

دفترچه کاردانی پیوسته


( ۶۸ )