اطلاعیه مهم دانشجویان مشمول نظام وظیفه

۱۸ بهمن ۱۳۹۹ | ۰۸:۲۷ کد : ۱۷۵۵ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۴۹۹
اطلاعیه مهم دانشجویان مشمول نظام وظیفه

اطلاعیه مهم مشمولین

اطلاعیه شماره 1

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان مشمول ورودیهای ذیل می رساند سنوات قانونی شما به پایان رسیده است لذا جهت اخذ سنوات ارفاقی وثبت نام در نیمسال دوم 400-99تا تاریخ 20/11/1399 به گروههای آموزشی مربوطه مسقر در دانشکده مراجعه فرمایید.

شایان ذکر است با توجه به حساسیت موضوع واعلام مکرر نظام وظیفه در این خصوص ،در صورت عدم مراجعه دانشجوان مذکور ، مسئولیت بروز هرگونه مشکل بر عهده خود دانشجو بوده ودانشگاه هیچگونه مسئولیتی را نپذیرفته و از ادامه تحصیل شما ممانعت می شود.

1-کاردانی ورودی مهر 97وماقبل

2- کارشناسی پیوسته بهمن 94 و ماقبل

3-کارشناسی ناپیوسته بهمن 96و ماقبل

4- کارشناسی ارشد بهمن 96و ماقبل

5- دکترای تخصصی بهمن 93و ماقبل

اطلاعیه شماره 2

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان مشمول (فاقد کارت پایان خدمت، کفالت ،پزشکی..)ورودی 1399که معافیت تحصیلی به نام دانشگاه  آزاد اسلامی واحد تهران شرق اخذ ننموده اند می رساند جهت تکمیل پرونده ثبت نام خود بایستی تا تاریخ 20 بهمن ماه 99 به اداره مشمولین واقع در طبقه دوم ساختمان مرکزی واحد مراجعه نموده  وتعیین تکلیف نمایند.

تذکر: معافیت دانش آموزی وهمچنین لغو معافیت سایردانشگاهها باطل بوده وحتما بایستی معافیت دانشجویی به نام این واحد صادر بشود.

شایان ذکر است با توجه به حساسیت موضوع واعلام مکرر نظام وظیفه در این خصوص در صورت عدم مراجعه دانشجویان مذکور ، مسئولیت بروز هرگونه مشکل برعهده خود دانشجو بوده ودانشگاه  هیچگونه مسئولیتی را نپذیرفته واز ادامه تحصیل شما ممانعت می شود.

                                                                                          اداره آموزش واحد


( ۵ )