برتر از هزار شب

۲۱ خرداد ۱۳۹۶ | ۰۷:۵۱ کد : ۴۸۳ اطلاعیه ها اخبار خبر تصویری
تعداد بازدید:۲۰۰۴
برتر از هزار شب
باران نور

برخیز! بیدار شو! گوش کن!

صدای بال فرشتگان را می شنوی؟ 

نگاه کن! باران نور را می بینی؟

عطر حضور را احساس می کنی؟

بزخیر و برسجاده دعا بگشا

دلت را به او بسپار و وجودت را غرق تمنا کن!

امشب آسمان به زمین نزدیک می شود

و کریمانه، دل های کویری را ستاره باران می کند.

امشب، شب قدر است؛ شبی که برتر از هزار ماه است،

شبی که برتر از تمام عمر توست، شب تولدی دوباره،

شبی که درهای آسمان باز می شود.

شب قدر است.قدرش را بدان؛ شاید فردایی نباشد.

پرواز را به خاطر بسپار. دستانت را به فرشتگان بسپار!

سلام بر لیله مبارکه قدر! سلام! سلامی تا صبح.

( ۱ )