رشته و گرایشهای کارشناسی ارشد واحد تهران شرق در سال ۹۶

۱۹ تیر ۱۳۹۶ | ۰۷:۵۶ کد : ۴۹۸ اطلاعیه ها اخبار خبر تصویری
تعداد بازدید:۸۹۶۶
رشته و گرایشهای کارشناسی ارشد واحد تهران شرق در سال ۹۶

اعلام  رشته و گرایشهای کارشناسی ارشد و دکتری واحد تهران شرق در سال ۹۶

بر اساس اعلام حوزه معاونت آموزشی واحد،لیست رشته و گرایشهای مقطع کارشناسی ارشد واحد تهران شرق در سال 96 به شرح ذیل معرفی می گردند:  

لیست رشته‌های تحصیلی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق در سال 1396

ردیف

نام رشته

مقطع تحصیلی

1

علوم ارتباطات

دکتری تخصصی

2

شیمی معدنی

دکتری تخصصی

3

شیمی آلی

دکتری تخصصی

4

علوم ارتباطات اجتماعی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

5

مطالعات زنان زن و خانواده

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

6

پژوهش علوم اجتماعی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

7

جامعه شناسی انقلاب اسلامی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

8

مطالعات فرهنگی و رسانه

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

9

جامعه شناسی ورزشی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

10

فیزیولوژی ورزشی تغذیه ورزش

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

11

فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

12

فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی ورزشی کاربردی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

13

رفتار حرکتی یادگیری و کنترل حرکتی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

14

رفتار حرکتی رشد حرکتی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

15

رفتار حرکتی آموزش تربیت بدنی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

16

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی-  امدادگر ورزشی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

17

حسابداری

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

18

حسابرسی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

19

مدیریت مالی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

20

زبان و ادبیات فارسی ادبیات کودک و نوجوان

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

21

مهندسی معماری

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

22

شیمی شیمی معدنی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

23

شیمی شیمی آلی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

24

شیمی شیمی و فناوری اسانس

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

25

شیمی شیمی پلیمر

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

26

زیست شناسی سلولی و ملکولی علوم سلولی و ملکولی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

27

زیست شناسی سلولی و ملکولی ژنتیک

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

28

زیست شناسی سلولی و ملکولی میکروبیولوژی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

29

زیست فناوری میکروبی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

30

فیزیک نانوفیزیک

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

31

مهندسی مکانیک طراحی کاربردی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

32

مهندسی مکانیک تبدیل انرژی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

33

مهندسی مکانیک ساخت و تولید

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

34

 مهندسی مکاترونیک

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

35

مهندسی برق- سامانه‎های برقی حمل و نقل

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

36

مهندسی برق- سیستم‎ های قدرت

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

37

مهندسی برق- الکترونیک قدرت و ماشین‎های الکتریکی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

38

مهندسی برق- سیستم‎های الکترونیک دیجیتال

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

39

مهندسی برق مدارهای مجتمع الکترونیک

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

40

مهندسی عمران آب و سازه های هیدرولیکی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

41

مهندسی عمران - سازه

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

42

مهندسی عمران ژئوتکنیک

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

 


( ۴۴ )