دو انتصاب در واحد تهران شرق

۱۴ آذر ۱۳۹۶ | ۰۸:۴۴ کد : ۶۳۱ اطلاعیه ها اخبار خبر تصویری خبرتصویری مهم
تعداد بازدید:۲۳۳۸
دو انتصاب در واحد تهران شرق

طی جلسه ای که با حضور رئیس ، معاونین و روسای دانشکده ها و همچنین مدیران گروههای آموزشی در سالن کنفرانس حوزه ریاست برگزار شد  دکتر احمد سیف طی احکام جداگانه ای دکتر شهرام طالش عابدینی را به عنوان رئیس دانشکده فنی و مهندسی و دکتر حسین بیگدلی را به عنوان رئیس دانشکده علوم انسانی منصوب کردند. . دکتر طالش عابدینی عضو هیات علمی گروه عمران و دکتر بیگدلی عضو هیات علمی گروه روانشناسی این واحد دانشگاهی هستند. همچنین از زحمات دکتر امید توسلی و دکتر فرشا سارجالویی که پیش از این عهده دار ریاست دانشکده فنی و مهندسی و دانشکده علوم انسانی بودند تقدیر بعمل آمد.


( ۱۵ )