تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶

۱۵ بهمن ۱۳۹۶ | ۱۴:۳۴ کد : ۶۶۸ اطلاعیه ها اخبار خبر تصویری
تعداد بازدید:۴۹۳۱
تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶

تقویم آموزشی  نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 کلیه رشتهها در مقاطع مختلف تحصیلی

ورودی

زمان و تاریخ انتخاب واحد

دانشکده

نحوه پرداخت شهریه

نحوه انتخاب واحد

زمان و تاریخ حذف و اضافه

تاریخ شروع و پایان کلاسها

تاریخ شروع و پایان امتحانات

94 و قبل از آن

96/11/07لغایت 96/11/08

کلیه دانشکده ها

غیرحضوری (اینترنتی)

غیرحضوری (اینترنتی)

96/11/29لغایت 96/12/03

96/11/14لغایت 97/03/24

97/03/27لغایت 97/04/07

95

96/11/09لغایت  96/11/10

96

96/11/11لغایت 96/11/12

 

تذکرات مهم:

 1. در صورتیکه در زمان انتخاب واحد، دانشجویی به هر دلیلی موفق به اخذ درس نشده باشد در زمان حذف و اضافه میتواند نسبت به اصلاح انتخاب واحد اقدام نماید.
 2. کلیه دانشجویان باید نسبت به پرداخت بدهی گذشته و شهریه اقدام نمایند. در غیر اینصورت امکان اخذ واحد برای ایشان فراهم نخواهد شد. 
 3. کلیه دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی ملزم به انتخاب حداقل 12 واحد درسی برای دوره تماموقت و حداقل 10 واحد درسی برای دوره پاره‌وقت میباشند. در صورت عدم رعایت حداقل واحد (به استثناء دانشجویان ترم آخر) دروس زیر حد نصاب حذف خواهند شد.
 4. کلیه دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی که جمع واحدهای باقیمانده آنان کمتر از 12 واحد می باشد ملزم به اخذ تمامی واحد های باقیمانده میباشند.   
 5. دانشجویانی که دارای شرایط اخراجی بواسطه مشروطی، اتمام سنوات و یا اتمام معافیت تحصیلی میباشند باید برای رفع مشکل آموزشی خود قبل از شروع انتخاب واحد به گروه آموزشی مربوطه مراجعه نمایند.             
 6. مسئولیت رعایت انتخاب دروس همنیاز و پیش نیاز به عهده دانشجو می باشد. در صورت عدم رعایت، درس یا دروس اخذ شده توسط گروه آموزشی حذف و امکان انتخاب درس جدید میسر نخواهد بود.
 7. دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی که در نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 مشروط شدهاند حق انتخاب بیشتر از 14 واحد درسی را ندارند (به استثناء دروس "وصیتنامه‏امام(ره)"و "قرائت و روانخوانی ‎‎قرآنکریم").
 8. دانشجویانی که بعد از تاریخ انتخاب واحد مراجعه نمایند بدون هیچ گونه استثنایی (حتی ترم آخر) اجازه انتخاب واحد داده نخواهد شد.
 9. با توجه به احتمال حذف تعدادی از گروههای درسی به دلیل عدم رسیدن به حد نصاب لازم ظرفیت، دانشجویان موظفند برای اطلاع از آخرین وضعیت واحدهای انتخابی به گروههای آموزشی مربوطه مراجعه نمایند.
 10. دانشجویانی که در نیمسالهای گذشته میهمان بودهاند باید جهت ارسال ریز نمرات خود از دانشگاه مقصد به این واحد دانشگاهی اقدام  لازم  بعمل آورند تا با مشکل انتخاب واحد مواجه نگردند.
 11. دانشجویان میهمان از سایر واحدهای دانشگاهی ملزم به رعایت ضوابط و مقررات این واحد دانشگاهی میباشند.
 12. اخذ دروسی که تداخل زمانی و یا امتحانی در برنامه هفتگی دارند تحت هر شرایطی مجاز نبوده و در صورت عدم رعایت ،درس یا دروس مربوط حذف خواهند شد.
 13. حداقل واحد انتخابی برای دانشجویان مقطع کارشناسیارشدناپیوسته 8 واحد و برای دانشجویان دوره دکتری 6 واحد میباشد. در صورت عدم رعایت حداقل واحد (به استثناء دانشجویان ترم آخر) دروس زیر حد نصاب حذف خواهند شد.
 14. حداکثر واحد درسی دروس عمومی معارفاسلامی قابل اخذ در هر نیمسال تحصیلی 2 واحد درسی میباشد.
 15. دانشجویان مقطع کارشناسیارشدناپیوسته که فقط درس باقیمانده‌ی آنها "پایان نامه" میباشد، موظفند پس از تائید گروه آموزشی و آموزش دانشکده نسبت به اخذ پایان نامه یا تمدید آن اقدام نمایند.
 16. دانشجویان مقطع دکتری که شرایط اخذ دروس "امتحان جامع" و "رساله" را دارند موظفند پس از تائید گروه آموزشی و آموزش دانشکده نسبت به اخذ دروس فوق اقدام نمایند.

اداره آموزش واحد


( ۹ )