مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام ورودیهای جدید نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶

۱۷ بهمن ۱۳۹۶ | ۱۲:۴۸ کد : ۶۷۰ اطلاعیه ها اخبار خبر تصویری خبرتصویری مهم
تعداد بازدید:۱۰۶۶۶
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام ورودیهای جدید نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶

تایج کارشناسی پیوسته و ناپیوسته بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی امروز 24 بهمن ماه اعلام می شود. 
داوطلبان می توانند با مراجعه به سامانه این مرکز به نشانی www.azmoon.net از نتایج انتخاب رشته خود اطلاع یابند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام ورودیهای جدید نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 زمان مراجعه:از روز چهارشنبه 25 بهمن 96 (بغیر از روزهای پنجشنبه و جمعه)

نام مقطع

مدارک مورد نیاز

کارشناسی ناپیوسته

(کاردانی به کارشناسی)

1-اصل مدرک کاردانی(پیوسته یا ناپیوسته)و3سری کپی-درصورت ارایه گواهی موقت تحویل چک یا سفته به مبلغ 000/000/10ریال در زمان ثبت نام الزامی است.

2-ریزنمرات دوره کاردانی (پیوسته یا ناپیوسته) و 2سری کپی.     3-اصل شناسنامه و 2 سری کپی از تمام صفحات. 4-اصل کارت ملی و 2 سری کپی پشت و رو.                                            

5-6قطعه عکس 4*3(برای مشمولین 12 قطعه). 6-مدرکی دال بر مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه و 2سری کپی.    7-تکمیل دفترچه ثبت نام (دانلود دفترچه).                

 

کارشناسی پیوسته

و کاردانی ناپیوسته

1-اصل دیپلم نظام قدیم(چهارساله) یا اصل گواهی پایان دوره پیش دانشگاهی و3سری کپیگواهی اتمام دوره لمعتین و اصول حوزه علمیه مورد تایید مدیریت حوزه علمیه قم فاقد ارزش استخدامی(برای حوزویان)- درصورت ارایه گواهی موقت تحویل چک یا سفته به مبلغ 000/000/10ریال در زمان ثبت نام الزامی است.2-اصل شناسنامه و 2سری کپی از تمام صفحات.3-6قطعه عکس 4*3(برای مشمولین 12 قطعه).4-اصل کارت ملی و 2 سری کپی پشت و رو. 5-مدرکی دال بر مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه و2 سری کپی.6-رسید پستی تاییدیه تحصیلی اخذ شده از دفترخدمات الکترونیک.7-تکمیل دفترچه ثبت نام (دانلود دفترچه).

تبصره1: پذیرفته شدگان با در دست داشتن تصویر مدرک تحصیلی پیش دانشگاهی یا دیپلم کامل نظام قدیم به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک مراجعه ورسید را در زمان ثبت نام تحویل نمایند. 

تبصره2: فقط پذیرفته شدگان (غیرمشمول)دارای مدرک کاردانی(اعم از پیوسته یا ناپیوسته)مجاز به ثبت نام در مقطع کارشناسی بودهوبایددر زمان ثبت نام اصل مدرک کاردانی را تحویل دانشگاه نمایند.

 

کاردانی پیوسته

1-اصل دیپلم فنی حرفه ای ،کاردانش،هنرستان نظام قدیم،سه ساله نظری یاپیش دانشگاهی و دیپلم نظام قدیم متوسطه و3سری کپی. درصورت ارایه گواهی موقت تحویل چک یا سفته به مبلغ 000/000/10ریال در زمان ثبت نام الزامی است.2-اصل شناسنامه و 2 سری کپی از تمام صفحات. 3-6قطعه عکس 4*3(برای مشمولین 12 قطعه)         4-اصل کارت ملی و 2سری کپی پشت و رو.

5-مدرکی دال بر مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه و2سری کپی.     6-رسید پستی تاییدیه تحصیلی اخذ شده از دفتر خدمات الکترونیک.   7-تکمیل دفترچه ثبت نام(دانلوددفترچه)

تبصره1: پذیرفته شدگان با در دست داشتن تصویر مدرک تحصیلی  موضوعبند1 به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک مراجعه ورسید را در زمان ثبت نام تحویل نمایند.

 

کارشناسی ارشد

1-اصل مدرک کارشناسی(پیوسته یا ناپیوسته)و3سری کپی-درصورت ارایه گواهی موقت تحویل چک یا سفته به مبلغ 000/000/15ریال در زمان ثبت نام الزامی است.2-ریزنمرات دوره کارشناسی (پیوسته یا ناپیوسته) و 2سری کپی.3-اصل کارت ملی و 2سری کپی پشت و رو 4-اصل شناسنامه و 2سری کپی از تمام صفحات. 5-مدرکی دال بر مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه و 2سری کپی. 6-6قطعه عکس 4*3(برای مشمولین 12 قطعه).        7-تکمیل دفترچه ثبت نام (دانلوددفترچه)

 

دکتری

1-اصل مدرک کارشناسی ارشدو3سری کپی-درصورت ارایه گواهی موقت تحویل چک یا سفته به مبلغ 000/000/15ریال در زمان ثبت نام الزامی است.2-ریزنمرات دوره کارشناسی ارشد 3-اصل کارت ملی و 2سری کپی پشت و رو 4-اصل شناسنامه و 2 سری کپی از تمام صفحات. 5-مدرکی دال بر مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه و 2سری کپی 6-6قطعه عکس 4*3(برای مشمولین 12 قطعه).       

 

اداره آموزش واحد


( ۴۵ )