عضویت دبیرستاد امور شاهد و ایثارگران واحد تهران شرق در کمیسیون تخصصی فرهنگی اداره کل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی

۰۲ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۴:۰۰ کد : ۷۴۱ اطلاعیه ها اخبار خبر تصویری
تعداد بازدید:۱۷۴۲
عضویت دبیرستاد امور شاهد و ایثارگران واحد تهران شرق در کمیسیون تخصصی فرهنگی اداره کل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی
در راستای تصمیمات اداره کل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی به منظور رسیدگی و حل مشکلات موجود و همچنین همفکری برای اجرایی شدن بهتر و موثر برنامه های دفاتر ستادهای شاهد و ایثارگر واحدهای دانشگاهی محمدرضا جدیدیان از سوی دکتر حسین نصیرزاده به عنوان عضو کمیسیون تخصصی فرهنگی اداره کل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق محمدرضا جدیدیان از سوی دکتر حسین نصیرزاده مدیر کل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی به عضویت کمیسیون تخصصی فرهنگی اداره کل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی منصوب گردید.

در این حکم دکتر نصیرزاده خطاب به دبیر ستاد امور شاهد و ایثارگران واحد تهران شرق اظهار نمود: امید است با توکل به خداوند متعال و با همکاری و همفکری با سایر اعضای کمیسیون یاد شده در ارائه خدمات شایسته به جامعه دانشگاهی شاهد و ایثارگر موفق و مؤید باشید.

جدیدیان دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق و از ایثارگران دوران دفاع مقدس بوده که ازسال 1377 در دانشگاه آزاد اسلامی مسئولیت های اجرایی متعددی را در کارنامه خدمتی خود دارد


( ۴ )