اطلاعیه آموزشی

تقویم آموزشی نمیسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷

۲۸ آبان ۱۳۹۷ | ۱۵:۲۱ کد : ۷۹۲ اطلاعیه ها اخبار خبر تصویری خبرتصویری مهم
تعداد بازدید:۲۳۵۸۶

تقویم آموزشی  نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 کلیه رشتهها در مقاطع مختلف تحصیلی

ورودی

زمان و تاریخ انتخاب واحد

دانشکده

نحوه پرداخت شهریه

نحوه انتخاب واحد

زمان و تاریخ حذف و اضافه

تاریخ شروع و پایان کلاسها

تاریخ شروع و پایان امتحانات

95 و قبل از آن

97/11/06 لغایت 97/11/07

کلیه دانشکده ها

غیرحضوری (اینترنتی)

غیرحضوری (اینترنتی)

97/11/27 لغایت 97/12/02

97/11/13 لغایت 98/03/23

98/03/25 لغایت 98/04/06

96

97/11/08 لغایت  97/11/08

97

97/11/09 لغایت 97/11/09

کلیه ورودی‌ها

97/11/10 لغایت 97/11/11

تذکرات مهم:

 1. با توجه به باز شدن فایل انتخاب واحد توسط سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، کلیه دانشجویان موظفند مطابق تقویم آموزشی نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند.
 2. کلیه دانشجویان باید نسبت به پرداخت بدهی گذشته و شهریه اقدام نمایند. در غیر اینصورت امکان اخذ واحد برای ایشان فراهم نخواهد شد. 
 3. کلیه دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی ملزم به انتخاب حداقل 12 واحد درسی برای دوره تماموقت و حداقل 10 واحد درسی برای دوره پاره‌وقت میباشند.
 4. کلیه دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی که جمع واحدهای باقیمانده آنان کمتر از 12 واحد می باشد ملزم به اخذ تمامی واحد های باقیمانده میباشند.   
 5. دانشجویانی که دارای شرایط اخراجی بواسطه مشروطی، اتمام سنوات و یا اتمام معافیت تحصیلی میباشند باید برای رفع مشکل آموزشی خود قبل از شروع انتخاب واحد به گروه آموزشی مربوطه مراجعه نمایند.             
 6. مسئولیت رعایت انتخاب دروس همنیاز و پیش نیاز به عهده دانشجو می باشد. در صورت عدم رعایت، درس یا دروس اخذ شده توسط گروه آموزشی حذف و امکان انتخاب درس جدید میسر نخواهد بود.
 7. دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی که در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 مشروط شدهاند حق انتخاب بیشتر از 14 واحد درسی را ندارند (به استثناء دروس "اندیشه ها و وصایای حضرت ‏امام(ره)"و "قرائت و روانخوانی ‎‎قرآنکریم").
 8. با توجه به احتمال حذف تعدادی از گروههای درسی به دلیل عدم رسیدن به حد نصاب لازم ظرفیت، دانشجویان موظفند برای اطلاع از آخرین وضعیت واحدهای انتخابی به گروههای آموزشی مربوطه مراجعه نمایند.
 9. با توجه به احتمال حذف تعدادی از دروس به دلیل به حد نصاب نرسیدن، لازم است دانشجویان پس از حذف و اضافه نسبت به دریافت آخرین وضعیت انتخاب واحد خود از سایت اقدام نمایند.
 10. دانشجویانی که در نیمسالهای گذشته میهمان بودهاند باید جهت ارسال ریز نمرات خود از دانشگاه مقصد به این واحد دانشگاهی اقدام  لازم  بعمل آورند تا با مشکل انتخاب واحد مواجه نگردند.
 11. دانشجویان میهمان از سایر واحدهای دانشگاهی ملزم به رعایت ضوابط و مقررات این واحد دانشگاهی میباشند.
 12. اخذ دروسی که تداخل زمانی و یا امتحانی در برنامه هفتگی دارند تحت هر شرایطی مجاز نبوده و در صورت عدم رعایت، درس یا دروس مربوط حذف خواهند شد.
 13. حداقل واحد انتخابی برای دانشجویان مقطع کارشناسیارشدناپیوسته 8 واحد و برای دانشجویان دوره دکتری 6 واحد میباشد.
 14. حداکثر واحد درسی دروس عمومی معارفاسلامی قابل اخذ در هر نیمسال تحصیلی 2 واحد درسی میباشد.
 15. دانشجویان مقطع کارشناسیارشدناپیوسته که فقط درس باقیمانده‌ی آنها "پایان نامه" میباشد، موظفند پس از تائید گروه آموزشی و آموزش دانشکده نسبت به اخذ پایان نامه یا تمدید آن اقدام نمایند.
 16. دانشجویان مقطع دکتری تخصصی نسبت به اخد درس امتحان جامع و رساله (پایان نامه) پس از تائید گروه آموزشی اقدام نمایند.

اداره آموزش واحد


( ۷۵ )