اطلاعیه بیمه مازاد درمان

۲۳ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۸:۱۳ کد : ۸۳۲ اطلاعیه ها اخبار خبر تصویری خبرتصویری مهم
تعداد بازدید:۱۵۵۱

به اطلاع کلیه کارکنان و اعضای محترم هیأت علمی می رساند:

نظر به اینکه به استناد بخشنامه شماره ۵۰/۷۱۵۲۳ مورخ ۹۷/۱۱/۱۶، قرارداد بیمه مازاد درمان از تاریخ۹۷/۱۰/۱ لغایت ۹۸/۹/۳۰ (به مدت یکسال ) تمدید گردیده است، لذا کلیه متقاضیان می‌بایست تمایل عضویت خود را حداکثر تا مورخ ۹۷/۱۱/۳۰ با مراجعه به سامانه ساجد به آدرس sajed.iau.ir و انجام احراز هویت  اولیه نسبت به ثبت نام خود و افراد زیر مجموعه در قسمت مازاد درمان اعلام نمایند.

 مبلغ حق عضویت برای هریک از کارکنان و افراد تحت تکفل آنان در صندوق ویژه معادل ۴۲۰/۰۰۰ ریال می باشد که مبلغ ۱۲۰/۰۰۰ ریال آن توسط دانشگاه و مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ ریال آن توسط شخص پرداخت می‌شود.

بدیهی است عدم مراجعه به سامانه مذکور و تکمیل ننمودن فرمها و مراحل مربوطه، به منزله انصراف از عضویت در صندوق مازاد درمان خواهد بود.

تذکر: در فرآیند ثبت نام و تکمیل مدارک در سامانه، اسکن صفحه اول دفترچه بیمه و کارت ملی کلیه افراد متقاضی ( و تحت پوشش ) ضروری می باشد.

بخشنامه

راهنما

 


( ۱ )