جلسه با هیات مدیره شهرک صنعتی عباس آباد جهت عقد تفاهم نامه همکاری با واحد تهران شرق

۳۰ آبان ۱۳۹۸ | ۱۲:۱۱ کد : ۹۵۰ اخبار
تعداد بازدید:۲۹۱

در مورخ 98/8/29 معاونت پژوهشی واحد به همراه مدیرمرکز رشد ومدیرتحقیقات صنعتی واحد، با آقای دکترمرتضی اسلام زاده عضوهیات مدیره شهرک صنعتی عباس آباد درخصوص چگونگی تعامل با شهرک صنعتی گفت گو نمودند. دراین جلسه پیش نویس تفاهم نامه نوشته شد ومقرر گردید هفته آینده هیات مدیره آن شهرک با ریاست واحد تهران شرق تفاهم نامه همکاری با موضوعات طرحهای پژوهشی، امورپایان نامه ها، دوره های آموزشی، کارآموزی و کارورزی منعقد نمایند.


( ۱۰ )