اخبار - آرشیو

مراسم روز درختکاری

به گزارش روابط عمومی دانشگاه به مناسبت هفته منابع طبیعی مراسم روز درختکاری با حضور دکتر گوهری رئیس واحد، معاونت دانشجویی وفرهنگی ،معاونت آموزش و معاونت توسعه وهمچنین روسای دانشکده ها و تعدادی از همکاران در محوطه دانشگاه برگزار شد . کاشتن گیاه و درخت هم از قدیم در ایران رواج داشته است، چنانکه هر فرد ایرانی به هنگام زایش و تولد فرزند خود موظف بود یک نهال(غالبا در خت سرو) را بکارد و درخت را به نام فرزند خود بنامد. همراه با بزرگ شدن نهال و درخت، فرزند هم بزرگ و برومند می شد. در تاریخ آمده است که ایرانیان از آغاز به درختکاری علاقه مند بوده اند و در ایران بوستان ها و باغ های آبادان بسیاری بوده است. ریشه این کار را می بایست در فرهنگ وحیانی ایرانیان جست. کاشتن درخت امری است که اجر اخروی در پی دارد و از حرمت و قداست ویژه‌ای برخوردار است ،تا حدی که کاشت درخت در دین مبین اسلام ، نوعی عبادت بیان شده و حتی در این باره روایات معتبری از بزرگان دین ما نقل شده است.

ادامه مطلب