اخبار

۳ مطالبه رهبری از دانشگاه آزاد اسلامی

۳ مطالبه رهبری از دانشگاه آزاد اسلامی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: رهبر معظم انقلاب ارتقای علمی، گسترش فضای انقلابی و حفظ کیان دانشگاه آزاد اسلامی را از مسئولان این دانشگاه مطالبه کردند که این امر باید با همراهی محقق شود.

ادامه مطلب