پایگاه بسیج سردار علی هاشمی

تعداد بازدید:۱۸۷۳

 فرمانده پایگاه بسیج کارکنان سردار شهید علی هاشمی:

نام و نام خانوادگی: صادق خلیلی

رشته تحصیلی: زیست شناسی

مدرک تحصیلی: لیسانس

سمت:فرمانده پایگاه بسیج کارکنان سردار شهید علی هاشمی


 

پایگاه بسیج کارکنان سردار شهید علی هاشمی

با توجه به لزوم ایجاد وگسترش فضای فرهنگی و معنوی در دانشگاه ها و بر اساس دور اندیشی و فرمان امام خمینی(ره) مبنی بر لزوم ایجاد تشکل های بسیج در همه ارگان ها و نهاد ها و مطابق بخشنامه های سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در همین راستا بسیج کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق در سال 1389 با تکیه بر آرمان های بزرگ شهیدان انقلاب اسلامی و امام راحل تشکیل و فعالیت های خود را آغاز نمود.

 اهداف، ماموریت ها و وظایف: