واحد تهران شرق در یک نگاه

تعداد بازدید:۴۶۸۱۵

 

امتیاز واحد:1204.19                        تاریخ تصویب:1390                                     درجه واحد: بسیار بزرگ(ویژه)

تعداد کل دانشجویان تا پایان نیمسال اول 99-98  :11.033

کاردانی: 1396           کارشناسی: 8720      کارشناسی ارشد:877         دکتری تخصصی:40

تعداد اعضای هیات علمی اعم از تمام وقت ، نیمه وقت و مامور از سایر واحدها به واحد تهران شرق نیمسال اول 99-98:

تعداد استاد: 1

تعداد دانشیار:6

تعداد استادیار:107

تعداد مربی:47

تعداد اعضای هیات علمی تمام وقت:159

تعداد اعضای هیات علمی نیمه وقت:2                                          

تعداد اساتید حق التدریس نیمسال اول 99-98: 366

تعداد رشته های فعال و دارای دانشجو:110

تعداد دانشکده:4

متراژ زمین دانشگاه:540.000  متر مربع

مجموعه ورزشی دانشگاه شامل: 

سالن ورزشی وسالن پینت بال وسکوی تماشچیان فوتبال: 4.053 متر مربع   

مجموعه ورزشی چند منظوره(زمین چمن فوتبال،پیست دو ومیدانی، زمین ورزشی روباز و زمین پینت بال):11.690 متر مربع

پارکینگ دانشگاه شامل:

پارکینگ سرپوشیده: 1.970 متر مربع                              

پارکینگ روباز:26.700 متر مربع

مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات: 1.325 متر مربع شامل  12 سایت کامپیوتری     

تعداد ثبت اختراع:12

مرکز رشد نانو فناوری های نو

مجموعه کل فضای آزمایشگاه ها وکارگاه ها(براسای فضای مجزا):

مخصوص گروه علوم انسانی:   تعداد آزمایشگاه:1    تعداد کارگاه:0      متراژ کلی آزمایشگاه: 116      متراژ کلی کارگاه: 59

مخصوص گروه علوم پایه:       تعداد آزمایشگاه:18   تعداد کارگاه:1     متراژ کلی آزمایشگاه: 1042     متراژ کلی کارگاه: 43

مخصوص گروه فنی:             تعداد آزمایشگاه:14   تعداد کارگاه:14    متراژ کلی آزمایشگاه: 1.060    متراژ کلی کارگاه: 1.261

مخصوص گروه هنر:             تعداد آزمایشگاه:1     تعداد کارگاه:3      متراژ کلی آزمایشگاه: 29        متراژ کلی کارگاه: 180

مجموعه کتابخانه: 583 متر مربع                                             

سالن مطالعه:264متر مربع

تعداد عنوان کتب فارسی:  18.627                                    

تعداد جلد کتب فارسی: 53.568

تعداد عنوان کتب غیر فارسی: 2.668                                   

تعداد جلد کتب غیر فارسی: 3.027

تعداد اعضای فعال کتابخانه:4.100