واحد تهران شرق در یک نگاه

امتیاز واحد: 1204.19  تاریخ تصویب 1390

درجه واحد: بسیار بزرگ

تعداد دانشجو تا پایان سال 95: 11832

کاردانی:3121  کارشناسی:7015  کارشناسی ارشد:1677 دکتری تخصصی:19

تعداد اعضای هیات علمی تمام وقت و نیمه وقت و مامور از سایر واحدها تا پایان سال 95: 203 نفر

تعداد استاد:2

تعداد دانشیار:8

تعداد استادیار:116

تعداد مربی:42

تعداد بورسیه:35

تعداد مدرس مدعو:519

تعداد کارمند:153

تعداد رشته:120

تعداد دانشکده:4

متراژ زمین دانشگاه: 540.000متر مربع

جمع کل ساختمان های بهره برداری شده در حال ساخت و سایر ساختمان ها:55570

مجموعه ورزشی دانشگاه شامل   سالن ورزشی:2700   مجموعه ورزشی چند منظوره (زمین چمن فوتبال، پیست زمین روباز ورزشی:10200

پارکینگ دانشگاه: پارکینگ سرپوشیده:1970  پارکینگ روباز:26700

مجموعه سایت کامپیوترواحد:1325 متر مربع شامل 8 سایت کامپیوتر

تعداد عناوین طرح های پژوهشی خاتمه یافته تا پایان سال 95: 171 طرح

تعدا ثبت اختراع:13

مزکز رشد نانو وفناوری های نو شامل 4 هسته فناور و 2 واحد فناور

مجموعه کل فضای آزمایشگاه ها وگارگاه ها:5471 متر مربع

تعدا د کل آزمایشگاه ها:29

تعداد کل کارگاه ها:23

مجموعه کتابخانه وسالن مطالعات:426 متر مربع

تعداد اعضای فعال کتابخانه:6396

تعداد جلد کتب مرجع فارسی:1600

تعداد جلد کتب مرجع غیر فارسی(لاتین): 1200

تعداد جلد کتب  غیرمرجع فارسی:45266

تعداد جلد کتب  غیرمرجع غیر فارسی(لاتین):3500

در کل: تعداد کتب فارسی:46.866 جلد                             تعداد کتب لاتین:4.700جلد

 

تعداد بازدید:۳۰۵۷۵