مدیر برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان

تعداد بازدید:۱۴۶۱۶

 

نام و نام خانوادگی : حسین بابازاده کاریکلا

مدرک : کارشناسی ارشد

شماره تماس : 9-33594950  - داخلی 240

 

اهداف مدیریت برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان:

1-استفاده بهینه و کارآمد از منابع دانشگاه آزاد اسلامی و تعیین راهکارهای اجرایی.

2-ایجاد منابع درآمدی پایدار برای دانشگاه.

3-کمک به مدیریت هزینه در سطح دانشگاه.

4-تولید ثروت با استفاده از ظرفیت علمی و پژوهشی شرکتهای دانش بنیان و سایر روشها.

5-جلب مشارکت عملی استادان،کارمندان و دانشجویان در فعالیتهای سرمایه گذاری و اقتصادی دانشگاه.

 

وظایف مدیریت برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان:

1-تهیه بودجه سالانه

2-پایش و کنترل برنامه و بودجه واحد به منظور ایجاد ارتباط منطقی بین آنها

3-برگزاری کلاس های آموزشی برای کارکنان،اساتید و دانشجویان.

4-تأسیس شرکتهای دانش بنیان.

 

وظایف کارگروه

تدوین برنامه استراتژیک واحد

تهیه بودجه سالانه

پایش و کنترل برنامه و بودجه واحد به منظور ایجاد ارتباط منطقی بین آنها

اداره امور برنامه ریزی،بودجه ریزی،رتبه بندی،تشکیلات و توانمندسازی منابع انسانی و تعالی سازمانی در سطح واحد دانشگاهی

انجام سایر امور محوله از سوی شورای تخصصی برنامه ریزی استانی یا معاونت برنامه ریزی دانشگاه

 

   فعالیتهای انجام شده در بخش امور اقتصادی شرکتهای دانش بنیان و سرمایه گذاری 

نوع فعالیت

نام سازمان

وضعیت

تفاهم نامه ها ی همکاری

مجری برگزاری دوره های آموزشی آمادگی آزمون نظام مهندسی

مجوز برگزاری دوره های آمادگی نظام مهندسی از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

سازمان نظام مهندسی - قرارداد آموزشی

انعقاد قرارداد مجری آموزشی

برگزاری دوره های تخصصی و کاربردی کارآموزی حسابداری-قرارداد آموزشی

دوره ها در حال برگزاری می باشند

فعالیتهای دانش بنیان

پرونده دانش بنیان

بررسی وارسال طرح به سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی جهت تایید و ارسال به شورای سرمایه گذاری دانش بنیان