ریاست واحد

 

ریاست واحد:

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی : احمد سیف                         

مرتبه دانشگاهی : دانشیار

رشته تحصیلی : شیمی فیزیک                         

  هیات علمی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

سوابق پژوهشی :

 انتشار 35 مقاله ISI در کشورهای آمریکا، آلمان ، کانادا ، هلند و..

ترجمه و تالیف 8 کتاب در زمینه شیمی و بین رشته ای

سخنرانی علمی در کنفرانس های بین المللی کشورهای آلمان و فرانسه در سالهای 2006-2007

 

موفقیت ها و افتخارات :

انتخاب شده بعنوان پژوهشگر برتر توسط معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری در زمینه نانو شیمی در سال 88

انتخاب شده بعنوان استاد نمونه کشوری در سال 88 توسط وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

انتخاب شده بعنوان پژوهشگر برتر منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامی

اخذ بورسیه دکتری تخصصی از کشور المان

گذراندن فرصت مطالعاتی در سال 2000-2001 در دانشگاه فرانکفورت آلمان با هزینه دانشگاه المان

 

 

تلفن مستقیم دفتر ریاست: 33594338-33580331

نمابر : 33580330

آدرس ایمیل ریاست واحد :

ensaf313@yahoo.com

تعداد بازدید:۱۳۴۰۷