ریاست واحد

تعداد بازدید:۲۸۳۳۳

 

رئیس واحد

 

نام و نام خانوادگی : عباس گوهری   

مرتبه دانشگاهی : دانشیار

رشته تحصیلی :  فلسفه و کلام اسلامی    

 هیات علمی : دانشگاه آزاد اسلامی

تلفن مستقیم دفتر ریاست: 33594338-33580331

نمابر : 33580330