حراست

" حراست دانشگاه "

 

" پشوانه ای محکم و امین "

 

" برای سلامت، آرامش و امنیت جامعه دانشگاه می باشد "

 

اداره کل حراست:                                                                                                                                                                           

مدیر کل حراست: حامد تجلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

تلفن مستقیم : 33583111

تلفن فاکس: 33583112

داخلی : 162

شماره همراه : 09013390080

آدرس ایمیل : Herasat@iauet.ac.ir

تعداد بازدید:۸۸۷۹