گزینش

تعداد بازدید:۱۲۴۷۸

 

ادراه گزینش کارکنان و صلاحیت های عمومی هیئت علمی

رئیس : رضا هداوند

کارشناس گزینش:    

تلفن مستقیم :33583113

تلفن دفتر:59-33594950          داخلی:163

 

گزینش از نگاه رییس:میزان در گزینش حال فعلی افراد است (امام خمینی ره)

یکی ازمهمترین و با ارزش ترین دارایی های هر سازمان سرمایه انسانی است که نقش فوق العاده ای در تعالی و پیشرفت آن سازمان دارد لذا انتخاب افراد توانمند و شایسته که بتوانند منشا خیر و برکت وخدمت باشند از مهمترین رسالت های گزینش می باشد . کار در گزینش انگیزه‌های مادی ندارد و تنها انگیزه‌های اعتقادی و احساس تکلیف است که پذیرش این مسئولیت را آسان می‌کند. انتخاب افراد شایسته برای دانشگاه همچون صدقه جاریه است و مادامی که افراد انتخاب شده منشأ خیر و خدمت باشند قطعأ نیروهای گزینش از اجر و پاداش آن بهره مند میشوند و در صورت عدم دقت در انتخاب افراد، در مقابل خدمت رسانی نامناسب و ایجاد آسیب و بدبینی توسط آنها مسئول و پاسخگو خواهند بود.

دفتر گزینش:

ایجادفضای سالم آموزشی و تربیت نیروهای متعهد و متخصص از دستاوردهای مهم دانشگاه آزاد اسلامی است . گزینش واحدی است وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی که وظیفه آن تایید صلاحیت عمومی کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی می باشد و بعنوان یکی از ابزارهای کنترلی و نظارتی در جلوگیری از ورود نیروهای فاقد صلاحیت و ناکارآمد و همچنین تسهیل در جذب نیروهای صالح و توانمند جهت خدمت در دانشگاه مطرح میباشد. مدیر گزینش، مسئول حسن اجرای بخشنامه های گزینش سازمان مرکزی در واحد مربوطه می باشد و به طور کلی فعالیت های اصلی گزینش در سه بخش اساتید ، کارکنان و دانشجویان انجام می گیرد..بررسی نهایی تایید یا عدم تایید صلاحیت عمومی افراد اعم ازاساتید،کارکنان و دانشجویان درواحدهای دانشگاهی براساس تصمیم دفتر مرکزی گزینش دانشگاه آزاد اسلامی انجام می پذیرد.

ارکان گزینش :

·         مصاحبه

·         استعلام

·         تحقیقات

رسالت دفتر گزینش

·         گزینش واحد کاملا مستقل بوده ودارای دبیرخانه وبایگانی محرمانه می باشد.

·         اجرای دستورالعملها ، بخشنامه ها و سایر موارد محوله از سوی دفتر مرکزی گزینش دانشگاه آزاد اسلامی

·         بررسی  و اظهار نظر پیرامون گزارشات رسیده در ارتباط با اساتید ، کارکنان و دانشجویان

·         پاسخ  به کلیه استعلام های بعمل آمده از طرف دفتر مرکزی گزینش دانشگاه آزاد اسلامی در مهلت تعیین شده.

·         پاسخ به استعلام هایی که از ناحیه گزینش های سایر واحد های دانشگاه آزاد اسلامی و یا ارگانهای مختلف انجام می گیرد

·         پاسخ  به کلیه استعلام های بعمل آمده از طرف سایر معاونت ها ، دفاتر و ادارات سطح واحد دانشگاهی

·         انجام تحقیق در مورد افراد اعم از اساتید ، کارکنان و دانشجویان و انعکاس آن به دفتر مرکزی گزینش دانشگاه آزاد اسلامی

·         انجام تحقیقات لازم در زمینه افراد معرفی شده به گزینش و اظهار نظر پیرامون صلاحیت آنها با رعایت موازین شرعی و ضوابط مصوب.

·         گزارش عملکرد اساتید شامل نحوه تدریس و صلاحیت عمومی آنان جهت صدور رأی قطعی از سازمان مرکزی

·         تنظیم و ارسال گزارشات لازم و سایر اطلاعات و آمار خواسته شده از طرف دفتر گزینش.

·         برقراری ارتباط با مراجع قضایی و مراکز اطلاعاتی ونهادی که می تواند درانجام کارهای گزینش خصوصا" تحقیقات ویژه موثرباشد

·         نظارت مستمر برعملکرد کارکنان ، اعضای هیأت علمی و مدرسان حق التدریسی واحد

·         کلیه گزارشات رسیده و اطلاعات بدست آمده در مراحل مختلف گزینش بصورت محرمانه در پرونده گزینش داوطلبان ثبت و ضبط می گردد

ضوابط عمومی :

حـــداقــل ضـوابـطـی است که فرد متقاضی جهت استخدام می‌بایست حائز آن باشد.

1 - اعتـــقـاد به دیـن مبـیـن اســلام و یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی

2- التزام عملی به احکام اسلام ( عمل به واجبات و اجتناب از محرمات )

3 - اعتقاد و التزام به ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی

4 - عدم اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق

5 - عدم سابقه وابستگی تشکیلاتی و گروهکی ( مگر توبه ایشان احراز شود )

6- عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر

7- عدم اعتیاد به مواد مخدر