ستاد امور شاهد و ایثارگران

تعداد بازدید:۸۱۵۰

 

مسئول ستاد امور شاهد و ایثارگران

نام و نام خانوادگی : محمد رضا جدیدیان

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس حقوق

شماره تماس : 33583115

آدرس ایمیل : m.rezajadidian@gmail.com