ستاد امور شاهد و ایثارگران

مسئول ستاد امور شاهد و ایثارگران:

محمد رضا جدیدیان

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس حقوق

شماره تماس : 33583115

آدرس ایمیل:m.rezajadidian@gmail.com

 

تعداد بازدید:۳۷۱۳