راهنمای ارسال و تحویل مدارک و مستندات موردنیاز جهت درخواست تشویق مقاله

پرداخت مبلغ تشویق مقاله پس از تأیید مدارک و مستندات در شورای پژوهشی واحد و اخذ مجوزهای مربوطه از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی امکان‌پذیر است.

دانلود فایل