دستورالعمل صفحه‌بندی، حروفچینی و آماده‌سازی جلد کتاب

لطفا توجه فرمائید در فایل تحویلی به حوزه پژوهش، فاصله بین خطوط 1 تا 1.15 و فونت کلمات فارسی و لاتین به ترتیب با اندازه‌های 11 و 10 نگارش شوند.

دانلود فایل