آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم‌های دانشجویی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
عکس شاخصعنواندستهارائه دهندهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
"فرم پیشنهاد موضوع و آمادگی جهت دفاع از درس پروژه (رشته های معماری و شهرسازی)"فرم‌های دانشجویی
فرم درخواست معرفی دانشجو برای اخذ درس پروژه، تعیین استاد راهنما و تصویب پروژه(کلیه رشته های تحصیلی به غیر از رشته های معماری و شهرسازی)فرم‌های دانشجویی
مقررات و ضوابط آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسیفرم‌های دانشجویی
تسویه حساب دانشجویان انتقالی،انصرافی و اخراجیفرم‌های دانشجویی
فرم درخواست تسهیلات قرض الحسنه وام کوتاه مدتفرم‌های دانشجویی
درخواست میهمانی دوره تابستان براساس ماده ۲۷ آئین نامه آموزشیفرم‌های دانشجویی
درخواست صدور ریز نمرات دانشجویان انصرافی و محروم از تحصیلفرم‌های دانشجویی
معرفی به استادفرم‌های دانشجویی
درخواست میهمانی براساس ماده 55 آئین نامه آموزشیفرم‌های دانشجویی
درخواست معادل سازی دروس براساس ماده 67 آئین نامه آموزشیفرم‌های دانشجویی
درخواست مرخصی تحصیلی براساس ماده 48 آئین نامه آموزشیفرم‌های دانشجویی
درخواست مرخصی بدون احتساب سنوات- مخصوص بانوان باردارفرم‌های دانشجویی
درخواست صدور گواهی اشتغال به تحصیلفرم‌های دانشجویی
درخواست صدور ریز نمرات دانشجویان شاغل به تحصیلفرم‌های دانشجویی
درخواست حذف کلیه واحد های انتخابیفرم‌های دانشجویی
درخواست حذف دروس عدم شرکت در امتحان بیش از سه درسفرم‌های دانشجویی
درخواست حذف اضطراری برا اساس ماده 37 آئین نامه آموزشیفرم‌های دانشجویی
درخواست اعلام انصراف از تحصیلفرم‌های دانشجویی
درخواست استفاده از ماده 47 آئین نامه آموزشیفرم‌های دانشجویی
درخواست اخذ اصل مدارک تحصیلی دانشجویان انصرافی و محروم از تحصیل .فرم‌های دانشجویی