آیین نامه‌ها و فرم‌ها- اعضای هیأت علمی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۸ مورد.
عنواندستهارائه دهندهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
شیوه‌نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیأت علمیپژوهانه
مجموعه فرم‌های فرصت مطالعاتیفرصت مطالعاتی
بخشنامه فرصت مطالعاتی دانشگاه آزاد اسلامیفرصت مطالعاتی
راهنمای ارسال و تحویل مدارک و مستندات موردنیاز جهت درخواست ترفیع سالیانهترفیع سالیانه
امتیازهای قابل محاسبه از فعالیت‌های پژوهش- فناوری و علمی- اجرایی در ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمیترفیع سالیانه
فرم محاسبه امتیاز فعالیت‌های اعضای هیأت علمیترفیع سالیانه
فرم درخواست ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامیترفیع سالیانه
فرم فعالیت‌های پژوهشی هیأت علمی متقاضی دریافت ترفیع سالیانهترفیع سالیانه
تعیین تشویق و رکود اعضای هیأت علمیترفیع سالیانه
بخشنامه تشکیل کمیته ترفیعات در واحدهای جامع، بسیار بزرگ، بزرگ و متوسط دانشگاه آزاد اسلامی و دستورالعمل اجرایی روند بررسی پرونده‌های مربوط به اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمیترفیع سالیانه
شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشیترفیع سالیانه
آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتیترفیع سالیانه
راهنمای ارسال و تحویل مدارک و مستندات موردنیاز جهت درخواست تشویق مقالهتشویق مقالات
فهرست مجلات معتبر دارای ضریب تأثیر (JRK ۲۰۱۸)فهرست نشریات علمی
فهرست نشریات علمی دارای اعتبار وزارت بهداشتفهرست نشریات علمی
فهرست نشریات علمی دارای اعتبار وزارت علومفهرست نشریات علمی
فهرست مجلات مورد تأیید دانشگاه آزاد اسلامیفهرست نشریات علمی
فهرست نشریات نامعتبر و جعلی خارجیفهرست نشریات علمی
فهرست نشریات نامعتبر و جعلی وزارت بهداشتفهرست نشریات علمی
فهرست نشریات نامعتبر و جعلی دانشگاه آزاد اسلامیفهرست نشریات علمی