نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۹ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
فرم آمار کتابانتشارات
راهنمای ثبت موضوع پایان‌نامه و انتخاب اساتید راهنما و مشاور در سامانه پژوهشیارکارشناسی ارشد
شیوه‌نامه شرکت دانشجویان در مسابقات علمی- پژوهشیشرکت در مسابقات علمی- پژوهشی
راهنمای عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگانباشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
متمم آیین‌نامه عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگانباشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
آیین‌نامه عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگانباشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
فرم گزارش کار طرح خدمت مشمولان متخصصمشمولان متخصص
مجموعه فرم‌های پیش از دفاع از رساله دکتری تخصصیدکتری تخصصی
مجموعه فرم‌های پس از دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشدکارشناسی ارشد
مجموعه فرم‌های پیش از دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشدکارشناسی ارشد
فرم تأیید هزینه‌های پرداخت شده در ارتباط با پایان‌نامهکارشناسی ارشد
راهنمای ارائه لوح فشرده پایان‌نامه کارشناسی ارشدکارشناسی ارشد
شیوه‌نامه تعیین نمره مقاله مستخرج از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشدکارشناسی ارشد
فرمت گزارش کارآموزیکارآموزی
فرم معرفی دانشجو به محل کارآموزیکارآموزی
فرم حضور دانشجو در محل کارآموزیکارآموزی
چک لیست شرایط و مراحل تصویب پروپوزالکارشناسی ارشد
راهنمای ثبت پروپوزال در سامانه پژوهشیارکارشناسی ارشد
فرم پیشنهاد موضوع پایان‌نامه کارشناسی ارشدکارشناسی ارشد
الگوی نگارش طرح پژوهشیطرح‌های پژوهشی