آیین نامه‌ها و فرم‌ها- پژوهش

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۶۹ مورد.
عنواندستهارائه دهندهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
بخشنامه- رعایت اصول دریافت شابک و اعلام شرایط مراحل چاپ کتاب پیرو بخشنامه‌های ۲۲۸۳۱۱-۸۷ مورخ ۲۵-۰۶-۸۸ و ۳۷۸۳۴۵-۸۷ مورخ ۱۵-۱۰-۸۸انتشارات
راهنمای اخذ شابک، فیپا و مجوز نشرانتشارات
چگونگی پی‌دی‌اف کردن فایل‌هاانتشارات
دستورالعمل صفحه‌بندی، حروفچینی و آماده‌سازی جلد کتابانتشارات
شیوه‌نامه انتشار کتاب‌های علمی در دانشگاه آزاد اسلامیانتشارات
فرم آمار کتابانتشارات
آیین‌نامه طرح‌های پژوهشیطرح‌های پژوهشی
بخشنامه- سخنرانی مربوط به ارائه نتایج طرح‌های پژوهشیطرح‌های پژوهشی
دستورالعمل نگارش و تدوین گزارش نهایی طرح‌های پژوهشیطرح‌های پژوهشی
فرم گزارش دوره‌ای/ پایانی طرح پژوهشیطرح‌های پژوهشی
فرم ارزیابی ناظرطرح‌های پژوهشی
فرم پیشنهاد طرح پژوهشیطرح‌های پژوهشی
فرم شناسنامه طرح پژوهشیطرح‌های پژوهشی
فرم سخنرانی طرح پژوهشیطرح‌های پژوهشی
الگوی نگارش طرح پژوهشیطرح‌های پژوهشی
فرم حضور دانشجو در محل کارآموزیکارآموزی
فرم معرفی دانشجو به محل کارآموزیکارآموزی
فرمت گزارش کارآموزیکارآموزی
مجموعه فرم‌های پیش از دفاع از رساله دکتری تخصصیدکتری تخصصی
فرم گزارش کار طرح خدمت مشمولان متخصصمشمولان متخصص