آیین نامه‌ها و فرم‌ها- پژوهش

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهارائه دهندهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه حمایت از فعالیت فناورانه اعضا هیات علمی دانشگاه آزادمرکز رشد
آیین نامه طرح های پژوهشی سال ۹۹طرح‌های پژوهشی
آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتیترفیع سالیانه
آیین‌نامه طرح‌های پژوهشیطرح‌های پژوهشی
آیین‌نامه عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگانباشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
آیین‌نامه نحوه تشکیل انجمن‌ها و کانون‌های فرهنگی و اجتماعی دانش‌آموختگان دانشگاه آزاد اسلامیانجمن‌های علمی، ادبی و هنری دانشجویی
ابلاغ دستورالعمل تشویقی نظام پایش آزادقوانین پایان نامه
ابلاغ شیوه‌نامه شرکت دانشجویان در مسابقات علمی- پژوهشیشرکت در مسابقات علمی- پژوهشی
اساسنامه انجمن‌های علمی، ادبی و هنریانجمن‌های علمی، ادبی و هنری دانشجویی
الحاق یک تبصره به جزء ۲ بند ب ماده ۱۰ ضوابط طرحهای برون دانشگاهیطرح‌های پژوهشی
الگوی نگارش طرح پژوهشیطرح‌های پژوهشی
امتیازهای قابل محاسبه از فعالیت‌های پژوهش- فناوری و علمی- اجرایی در ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمیترفیع سالیانه
بخشنامه تشکیل کمیته ترفیعات در واحدهای جامع، بسیار بزرگ، بزرگ و متوسط دانشگاه آزاد اسلامی و دستورالعمل اجرایی روند بررسی پرونده‌های مربوط به اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمیترفیع سالیانه
بخشنامه تعداد مجاز راهنمایی و مشاوره ۱۵-۲-۹۳قوانین پایان نامه
بخشنامه دفاع از رساله دکترا تخصصی دانشگاه آزاد اسلامیدکتری تخصصی
بخشنامه فرصت مطالعاتی دانشگاه آزاد اسلامیفرصت مطالعاتی
بخشنامه هشتمین جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامیجشنواره های علمی و پژوهشی
بخشنامه هفته پژوهش و فناوری سال ۱۳۹۹جشنواره های علمی و پژوهشی
بخشنامه- رعایت اصول دریافت شابک و اعلام شرایط مراحل چاپ کتاب پیرو بخشنامه‌های ۲۲۸۳۱۱-۸۷ مورخ ۲۵-۰۶-۸۸ و ۳۷۸۳۴۵-۸۷ مورخ ۱۵-۱۰-۸۸انتشارات
بخشنامه- سخنرانی مربوط به ارائه نتایج طرح‌های پژوهشیطرح‌های پژوهشی