آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۲۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهارائه دهندهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
تسویه حساب دانشجویان انتقالی،انصرافی و اخراجیفرم‌های دانشجویی
اعلام درخواست دانشجویان به کمیسیون موارد خاص آموزشی واحدفرم‌های دانشجویی
درخواست اخذ اصل مدارک تحصیلی دانشجویان انصرافی و محروم از تحصیل .فرم‌های دانشجویی
درخواست استفاده از ماده 47 آئین نامه آموزشیفرم‌های دانشجویی
درخواست اعلام انصراف از تحصیلفرم‌های دانشجویی
درخواست حذف اضطراری برا اساس ماده 37 آئین نامه آموزشیفرم‌های دانشجویی
درخواست حذف دروس عدم شرکت در امتحان بیش از سه درسفرم‌های دانشجویی
درخواست حذف کلیه واحد های انتخابیفرم‌های دانشجویی
درخواست صدور ریز نمرات دانشجویان انصرافی و محروم از تحصیلفرم‌های دانشجویی
درخواست صدور ریز نمرات دانشجویان شاغل به تحصیلفرم‌های دانشجویی
درخواست صدور گواهی اشتغال به تحصیلفرم‌های دانشجویی
درخواست کمک هزینه تولد نوزادفرم‌های کارکنان
درخواست مرخصی بدون احتساب سنوات- مخصوص بانوان باردارفرم‌های دانشجویی
درخواست مرخصی تحصیلی براساس ماده 48 آئین نامه آموزشیفرم‌های دانشجویی
درخواست ماموریتفرم‌های کارکنان
درخواست معادل سازی دروس براساس ماده 67 آئین نامه آموزشیفرم‌های دانشجویی
درخواست وام تعمیرات مسکنفرم‌های کارکنان
درخواست میهمانی براساس ماده 55 آئین نامه آموزشیفرم‌های دانشجویی
درخواست وام خرید مسکنفرم‌های کارکنان
درخواست میهمانی دوره تابستان براساس ماده ۲۷ آئین نامه آموزشیفرم‌های دانشجویی