آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۲۶ مورد.
عنواندستهارائه دهندهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
تسویه حساب دانشجویان انتقالی،انصرافی و اخراجیفرم‌های دانشجویی
اعلام درخواست دانشجویان به کمیسیون موارد خاص آموزشی واحدفرم‌های دانشجویی
درخواست اخذ اصل مدارک تحصیلی دانشجویان انصرافی و محروم از تحصیل .فرم‌های دانشجویی
درخواست استفاده از ماده 47 آئین نامه آموزشیفرم‌های دانشجویی
درخواست اعلام انصراف از تحصیلفرم‌های دانشجویی
درخواست حذف اضطراری برا اساس ماده 37 آئین نامه آموزشیفرم‌های دانشجویی
درخواست حذف دروس عدم شرکت در امتحان بیش از سه درسفرم‌های دانشجویی
درخواست حذف کلیه واحد های انتخابیفرم‌های دانشجویی
درخواست صدور ریز نمرات دانشجویان انصرافی و محروم از تحصیلفرم‌های دانشجویی
درخواست صدور ریز نمرات دانشجویان شاغل به تحصیلفرم‌های دانشجویی
درخواست صدور گواهی اشتغال به تحصیلفرم‌های دانشجویی
درخواست مرخصی بدون احتساب سنوات- مخصوص بانوان باردارفرم‌های دانشجویی
درخواست مرخصی تحصیلی براساس ماده 48 آئین نامه آموزشیفرم‌های دانشجویی
درخواست معادل سازی دروس براساس ماده 67 آئین نامه آموزشیفرم‌های دانشجویی
درخواست میهمانی براساس ماده 55 آئین نامه آموزشیفرم‌های دانشجویی
درخواست میهمانی دوره تابستان براساس ماده ۲۷ آئین نامه آموزشیفرم‌های دانشجویی
معرفی به استادفرم‌های دانشجویی
فرم درخواست تسهیلات قرض الحسنه وام کوتاه مدتفرم‌های دانشجویی
مقررات و ضوابط آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسیفرم‌های دانشجویی
فرم درخواست معرفی دانشجو برای اخذ درس پروژه، تعیین استاد راهنما و تصویب پروژه(کلیه رشته های تحصیلی به غیر از رشته های معماری و شهرسازی)فرم‌های دانشجویی