آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۲۷ مورد.
عنواندستهارائه دهندهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
"فرم پیشنهاد موضوع و آمادگی جهت دفاع از درس پروژه (رشته های معماری و شهرسازی)"فرم‌های دانشجویی
آیین نامه حمایت از فعالیت فناورانه اعضا هیات علمی دانشگاه آزادمرکز رشد
آیین نامه دکتراآیین‌نامه‌های دانشجویی و آموزشی
آیین نامه طرح های پژوهشی سال ۹۹طرح‌های پژوهشی
آیین نامه های دانشجوییآیین‌نامه‌های دانشجویی و آموزشی
آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتیترفیع سالیانه
آیین‌نامه طرح‌های پژوهشیطرح‌های پژوهشی
آیین‌نامه عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگانباشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
آیین‌نامه نحوه تشکیل انجمن‌ها و کانون‌های فرهنگی و اجتماعی دانش‌آموختگان دانشگاه آزاد اسلامیانجمن‌های علمی، ادبی و هنری دانشجویی
ابلاغ دستورالعمل تشویقی نظام پایش آزادقوانین پایان نامه
ابلاغ شیوه‌نامه شرکت دانشجویان در مسابقات علمی- پژوهشیشرکت در مسابقات علمی- پژوهشی
اساسنامه انجمن‌های علمی، ادبی و هنریانجمن‌های علمی، ادبی و هنری دانشجویی
اعلام درخواست دانشجویان به کمیسیون موارد خاص آموزشی واحدفرم‌های دانشجویی
الحاق یک تبصره به جزء ۲ بند ب ماده ۱۰ ضوابط طرحهای برون دانشگاهیطرح‌های پژوهشی
الگوی نگارش طرح پژوهشیطرح‌های پژوهشی
امتحاناتآیین‌نامه‌های دانشجویی و آموزشی
امتیازهای قابل محاسبه از فعالیت‌های پژوهش- فناوری و علمی- اجرایی در ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمیترفیع سالیانه
اموال برگشت به انبارفرم‌های کارکنان
بخشنامه تشکیل کمیته ترفیعات در واحدهای جامع، بسیار بزرگ، بزرگ و متوسط دانشگاه آزاد اسلامی و دستورالعمل اجرایی روند بررسی پرونده‌های مربوط به اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمیترفیع سالیانه
بخشنامه تعداد مجاز راهنمایی و مشاوره ۱۵-۲-۹۳قوانین پایان نامه