آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۲۷ مورد.
عنواندستهارائه دهندهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم معرفی دانشجو به محل کارآموزیکارآموزی
فرمت گزارش کارآموزیکارآموزی
آیین‌نامه طرح‌های پژوهشیطرح‌های پژوهشی
بخشنامه- سخنرانی مربوط به ارائه نتایج طرح‌های پژوهشیطرح‌های پژوهشی
دستورالعمل نگارش و تدوین گزارش نهایی طرح‌های پژوهشیطرح‌های پژوهشی
الگوی نگارش طرح پژوهشیطرح‌های پژوهشی
آیین نامه طرح های پژوهشی سال ۹۹طرح‌های پژوهشی
الحاق یک تبصره به جزء ۲ بند ب ماده ۱۰ ضوابط طرحهای برون دانشگاهیطرح‌های پژوهشی
فرم سخنرانی طرح پژوهشیطرح‌های پژوهشی
فرم پیشنهاد طرح پژوهشیطرح‌های پژوهشی
فرم رزومه مجری و همکاران طرحطرح‌های پژوهشی
فرم الف شناسنامه طرح های پژوهشیطرح‌های پژوهشی
بخشنامه- رعایت اصول دریافت شابک و اعلام شرایط مراحل چاپ کتاب پیرو بخشنامه‌های ۲۲۸۳۱۱-۸۷ مورخ ۲۵-۰۶-۸۸ و ۳۷۸۳۴۵-۸۷ مورخ ۱۵-۱۰-۸۸انتشارات
راهنمای اخذ شابک، فیپا و مجوز نشرانتشارات
چگونگی پی‌دی‌اف کردن فایل‌هاانتشارات
دستورالعمل صفحه‌بندی، حروفچینی و آماده‌سازی جلد کتابانتشارات
شیوه‌نامه انتشار کتاب‌های علمی در دانشگاه آزاد اسلامیانتشارات
فرم آمار کتابانتشارات
آیین‌نامه نحوه تشکیل انجمن‌ها و کانون‌های فرهنگی و اجتماعی دانش‌آموختگان دانشگاه آزاد اسلامیانجمن‌های علمی، ادبی و هنری دانشجویی
نحوه تشکیل انجمن‌های علمی، ادبی و هنری دانشگاه آزاد اسلامیانجمن‌های علمی، ادبی و هنری دانشجویی