آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۲۴ مورد.
عنواندستهارائه دهندهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
تسویه حسابفرم‌های کارکنان
تسویه حساب دانشجویان انتقالی،انصرافی و اخراجیفرم‌های دانشجویی
تشخیص رتبه مجله و نوع مقاله در سایت وزارت علومدکتری تخصصی
تشویق مقاله‌ها و آدرس‌دهی- متمم بخشنامه‌های شماره ۳۵۲۶۷۶-۸۷ و ۲۵۴۲۶-۸۷تشویق مقالات
تعیین تشویق و رکود اعضای هیأت علمیترفیع سالیانه
تقاضای کسرازحقوقفرم‌های کارکنان
چگونگی پی‌دی‌اف کردن فایل‌هاانتشارات
در خواست خودروفرم‌های کارکنان
درخواست اخذ اصل مدارک تحصیلی دانشجویان انصرافی و محروم از تحصیل .فرم‌های دانشجویی
درخواست استفاده از ماده 47 آئین نامه آموزشیفرم‌های دانشجویی
درخواست اعلام انصراف از تحصیلفرم‌های دانشجویی
درخواست چاپ بنرفرم‌های کارکنان
درخواست حذف اضطراری برا اساس ماده 37 آئین نامه آموزشیفرم‌های دانشجویی
درخواست حذف دروس عدم شرکت در امتحان بیش از سه درسفرم‌های دانشجویی
درخواست حذف کلیه واحد های انتخابیفرم‌های دانشجویی
درخواست صدور ریز نمرات دانشجویان انصرافی و محروم از تحصیلفرم‌های دانشجویی
درخواست صدور ریز نمرات دانشجویان شاغل به تحصیلفرم‌های دانشجویی
درخواست صدور گواهی اشتغال به تحصیلفرم‌های دانشجویی
درخواست کمک هزینه تولد نوزادفرم‌های کارکنان
درخواست ماموریتفرم‌های کارکنان