آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۲۸ مورد.
عنواندستهارائه دهندهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
بخشنامه دفاع از رساله دکترا تخصصی دانشگاه آزاد اسلامیدکتری تخصصی
بخشنامه فرصت مطالعاتی دانشگاه آزاد اسلامیفرصت مطالعاتی
بخشنامه هشتمین جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامیجشنواره های علمی و پژوهشی
بخشنامه هفته پژوهش و فناوری سال ۱۳۹۹جشنواره های علمی و پژوهشی
بخشنامه- رعایت اصول دریافت شابک و اعلام شرایط مراحل چاپ کتاب پیرو بخشنامه‌های ۲۲۸۳۱۱-۸۷ مورخ ۲۵-۰۶-۸۸ و ۳۷۸۳۴۵-۸۷ مورخ ۱۵-۱۰-۸۸انتشارات
بخشنامه- سخنرانی مربوط به ارائه نتایج طرح‌های پژوهشیطرح‌های پژوهشی
برگ نقل و انتقال دارایی ثابتفرم‌های کارکنان
پرسشنامه کاندیدای پژوهشگر برترجشنواره های علمی و پژوهشی
تسویه حسابفرم‌های کارکنان
تسویه حساب دانشجویان انتقالی،انصرافی و اخراجیفرم‌های دانشجویی
تشخیص رتبه مجله و نوع مقاله در سایت وزارت علومدکتری تخصصی
تشخیص رتبه مجله و نوع مقاله در سایت وزارت علوم ۷-۵-۹۹فهرست نشریات علمی
تشویق مقاله‌ها و آدرس‌دهی- متمم بخشنامه‌های شماره ۳۵۲۶۷۶-۸۷ و ۲۵۴۲۶-۸۷تشویق مقالات
تعیین تشویق و رکود اعضای هیأت علمیترفیع سالیانه
تقاضای کسرازحقوقفرم‌های کارکنان
چگونگی پی‌دی‌اف کردن فایل‌هاانتشارات
در خواست خودروفرم‌های کارکنان
درخواست اخذ اصل مدارک تحصیلی دانشجویان انصرافی و محروم از تحصیل .فرم‌های دانشجویی
درخواست استفاده از ماده 47 آئین نامه آموزشیفرم‌های دانشجویی
درخواست اعلام انصراف از تحصیلفرم‌های دانشجویی