آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۲۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهارائه دهندهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
شیوه‌نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیأت علمیپژوهانه
آیین‌نامه نحوه تشکیل انجمن‌ها و کانون‌های فرهنگی و اجتماعی دانش‌آموختگان دانشگاه آزاد اسلامیانجمن‌های علمی، ادبی و هنری دانشجویی
نحوه تشکیل انجمن‌های علمی، ادبی و هنری دانشگاه آزاد اسلامیانجمن‌های علمی، ادبی و هنری دانشجویی
اساسنامه انجمن‌های علمی، ادبی و هنریانجمن‌های علمی، ادبی و هنری دانشجویی
شرح وظایف کمیسیون مرکزی انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامیانجمن‌های علمی، ادبی و هنری دانشجویی
شیوه‌نامه استفاده از بودجه انجمن‌های علمی، ادبی و هنری دانشجوییانجمن‌های علمی، ادبی و هنری دانشجویی
متمم شیوه‌نامه انجمن‌های علمی دانشجوییانجمن‌های علمی، ادبی و هنری دانشجویی
بخشنامه- رعایت اصول دریافت شابک و اعلام شرایط مراحل چاپ کتاب پیرو بخشنامه‌های ۲۲۸۳۱۱-۸۷ مورخ ۲۵-۰۶-۸۸ و ۳۷۸۳۴۵-۸۷ مورخ ۱۵-۱۰-۸۸انتشارات
راهنمای اخذ شابک، فیپا و مجوز نشرانتشارات
چگونگی پی‌دی‌اف کردن فایل‌هاانتشارات
دستورالعمل صفحه‌بندی، حروفچینی و آماده‌سازی جلد کتابانتشارات
شیوه‌نامه انتشار کتاب‌های علمی در دانشگاه آزاد اسلامیانتشارات
آیین‌نامه طرح‌های پژوهشیطرح‌های پژوهشی
بخشنامه- سخنرانی مربوط به ارائه نتایج طرح‌های پژوهشیطرح‌های پژوهشی
دستورالعمل نگارش و تدوین گزارش نهایی طرح‌های پژوهشیطرح‌های پژوهشی
الگوی نگارش طرح پژوهشیطرح‌های پژوهشی
فرم درخواست کالا از انبارفرم‌های کارکنان
فرم تعمیر آزمایشگاه هافرم‌های کارکنان
فرم تعمیر عمران و تاسیساتفرم‌های کارکنان
فرم تعمیر اداری و آموزشیفرم‌های کارکنان