آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۲۷ مورد.
عنواندستهارائه دهندهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فهرست نشریات JCR مربوط به سال ۲۰۱۹فهرست نشریات علمی
فهرست نشریات علمی دارای اعتبار وزارت علوم و وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامیفهرست نشریات علمی
فهرست مجلات علمی-پژوهشی مورد تائید حوزه های علمیهفهرست نشریات علمی
فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر اعلام شده توسط دانشگاه آزاد اسلامی ۲۶-۵-۹۹فهرست نشریات علمی
تشخیص رتبه مجله و نوع مقاله در سایت وزارت علوم ۷-۵-۹۹فهرست نشریات علمی
فهرست نشریات علمی نامعتبر اعلام شده توسط وزارت علوم و وزارت بهداشتفهرست نشریات علمی
نحوه آماده سازی پایان نامهدانشجویان
شیوه نامه نگارش پایان نامهکارشناسی ارشد
فرم های مربوط به تهیه پروپوزال، قبل و بعد از دفاع کارشناسی ارشدکارشناسی ارشد
آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتیترفیع سالیانه
شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشیترفیع سالیانه
بخشنامه تشکیل کمیته ترفیعات در واحدهای جامع، بسیار بزرگ، بزرگ و متوسط دانشگاه آزاد اسلامی و دستورالعمل اجرایی روند بررسی پرونده‌های مربوط به اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمیترفیع سالیانه
تعیین تشویق و رکود اعضای هیأت علمیترفیع سالیانه
فرم فعالیت‌های پژوهشی هیأت علمی متقاضی دریافت ترفیع سالیانهترفیع سالیانه
فرم درخواست ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامیترفیع سالیانه
فرم محاسبه امتیاز فعالیت‌های اعضای هیأت علمیترفیع سالیانه
امتیازهای قابل محاسبه از فعالیت‌های پژوهش- فناوری و علمی- اجرایی در ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمیترفیع سالیانه
راهنمای ارسال و تحویل مدارک و مستندات موردنیاز جهت درخواست ترفیع سالیانهترفیع سالیانه
بخشنامه فرصت مطالعاتی دانشگاه آزاد اسلامیفرصت مطالعاتی
مجموعه فرم‌های فرصت مطالعاتیفرصت مطالعاتی