آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۲۱ مورد.
عنواندستهارائه دهندهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
شرایط جدید محاسبه جایزه چاپ مقالات علمی در مجلات معتبرتشویق مقالات
فرم خروج موقت کالافرم‌های کارکنان
برگ نقل و انتقال دارایی ثابتفرم‌های کارکنان
اموال برگشت به انبارفرم‌های کارکنان
فرم درخواست تسهیلات قرض الحسنه وام کوتاه مدتفرم‌های دانشجویی
درخواست میهمانی دوره تابستان براساس ماده ۲۷ آئین نامه آموزشیفرم‌های دانشجویی
درخواست صدور ریز نمرات دانشجویان انصرافی و محروم از تحصیلفرم‌های دانشجویی
آیین نامه دکتراآیین‌نامه‌های دانشجویی و آموزشی
شاهد و ایثارگرآیین‌نامه‌های دانشجویی و آموزشی
کاردانیآیین‌نامه‌های دانشجویی و آموزشی
کارشناسی ارشدآیین‌نامه‌های دانشجویی و آموزشی
امتحاناتآیین‌نامه‌های دانشجویی و آموزشی
آیین نامه های دانشجوییآیین‌نامه‌های دانشجویی و آموزشی
معرفی به استادفرم‌های دانشجویی
مرخصی ساعتی و ماموریتفرم‌های کارکنان
مرخصی روزانهفرم‌های کارکنان
کمک هزینه ازدواجفرم‌های کارکنان
در خواست خودروفرم‌های کارکنان
تقاضای کسرازحقوقفرم‌های کارکنان
تسویه حسابفرم‌های کارکنان