آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۲۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهارائه دهندهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
بخشنامه هفته پژوهش و فناوری سال ۱۳۹۹جشنواره های علمی و پژوهشی
فرم های درخواست برنامه و عملکرد انجمن های علمی، ادبی و هنریانجمن‌های علمی، ادبی و هنری دانشجویی
شیوه نامه نگارش پایان نامهکارشناسی ارشد
فرم های مربوط به تهیه پروپوزال، قبل و بعد از دفاع کارشناسی ارشدکارشناسی ارشد
فرم درخواست معرفی دانشجو برای اخذ درس پروژه، تعیین استاد راهنما و تصویب پروژه(کلیه رشته های تحصیلی به غیر از رشته های معماری و شهرسازی)فرم‌های دانشجویی
"فرم پیشنهاد موضوع و آمادگی جهت دفاع از درس پروژه (رشته های معماری و شهرسازی)"فرم‌های دانشجویی
بخشنامه دفاع از رساله دکترا تخصصی دانشگاه آزاد اسلامیدکتری تخصصی
متمم بخشنامه دفاع از رساله دکترا تخصصی دانشگاه آزاد اسلامیدکتری تخصصی
متمم دستورالعمل ارزیابی رساله های دکترای تخصصی تا تاریخ ۹۹/۸/۱۵دکتری تخصصی
تشخیص رتبه مجله و نوع مقاله در سایت وزارت علومدکتری تخصصی
آیین نامه طرح های پژوهشی سال ۹۹طرح‌های پژوهشی
الحاق یک تبصره به جزء ۲ بند ب ماده ۱۰ ضوابط طرحهای برون دانشگاهیطرح‌های پژوهشی
فرم سخنرانی طرح پژوهشیطرح‌های پژوهشی
فرم پیشنهاد طرح پژوهشیطرح‌های پژوهشی
فرم رزومه مجری و همکاران طرحطرح‌های پژوهشی
فرم الف شناسنامه طرح های پژوهشیطرح‌های پژوهشی
آیین نامه حمایت از فعالیت فناورانه اعضا هیات علمی دانشگاه آزادمرکز رشد
فهرست نشریات JCR مربوط به سال ۲۰۱۹فهرست نشریات علمی
فهرست نشریات علمی دارای اعتبار وزارت علوم و وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامیفهرست نشریات علمی
فهرست مجلات علمی-پژوهشی مورد تائید حوزه های علمیهفهرست نشریات علمی